Копнежът по красота и добро в стихотворението Прозорец

Копнежът по красота и добро в стихотворението “ПРОЗОРЕЦ”

Отдавна вече литературните изследователи са преброили, че стихотворенията, които ни е оставил Далчев – 74 на брой, думата прозорец се среща 32 пъти. Първата му стихосбирка също е озаглавена “Прозорец”. Всичко това ни кара да се взрем в този предметен образ с повече внимание, да потърсим зад веществената му конкретност онзи засекретен смисъл, който Далчев придава на сетивният свят около себе си. Древните египтени вярвали, че през очите се вижда същността на човека.. Дали прозорецът при Далчев не заменя очите при древните египтяни? Мoже би! Строго предметният образ прозорец се е трансформирал в условен символ или просто е вьзприел симвулна роля, още повече, че в ежедневната реч се е наложил изразът “прозорец към света”. За лирическият субект в Далчевата поезия, затворен зад стените на стаята, при книгите, прозорецът е почти единствената реална връзка с живота – настояще и много повече минало.

Перфектен живописец на видимото възприятие, в това стихотворение поетът рисува заскреженото стъкло с изящността на естет съзерцател. Като видение минават пред очите му силуетите на “мойто братче и мойта сестра”, които се появяват миражно и изчезват в пространството сред белия сняг. От този свят ли са те, или от някой друг? Живи ли са те, или вече не? Откъде идват и на къде отиват? Така ли минава пред очите ни целия живот – подобно на техните силуети? Това са незададени пряко въпроси, но струящи от миражната картина. Поезията на Далчев е изпълнена с неизказани въпроси, почти реторични, защото отговорът е заложен в самите творби, в цялата поезия на твореца. Отминава светът – като представа за всичко скъпо, близко и далечно, което си отива, преди още да е видяно. Реално ли е то или въображаемо?

Кристалната изчистеност на фразата и поетическият образ напълно хармонират с фантастично приказната картина. Там, зад прозореца, са чудесата на живота, лирически разгърнати като поетична митологичност: “вълшебната птица с лъчезартите златни пера”. Дори поетическата игра с числата три и седем ни отвежда към приказната традиция: трикратните повторения: “мойто братче и мойта сестра”;”, седем дни търсят вълшебната птица, седем пъти се повтаря думата сребро. Това е едно от малкото красиви романтични видения в поетическият свят на ранния Далчев.


Други реферати:
Мениджърски средства за влияние
Лекции по стратегическо управление
Мотивът
Концепция на стратегията
Матрица на Бостънската консултантска група и Стратегическа зона на действие


Изтегли рефератаМатрица на Бостънската консултантска група и Стратегическа зона на действие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия