Корозия на металите и сплавите

Определение. Под влияние на влагата и на кислорода от въздуха желязото се покрива с ръжда - ръждивокафяв слой от

х Ре2О3. у Fе(ОН)3

Розово-червената блестяща мед, изложена на атмосферни влияния, първоначално потъмнява от образувалия се СuО. След това влияние на кислорода, влагата и въглеродния диоксид медта се по-крива с матов слой от хСu(ОН)2. уСuСO3,който плътно покрива медта и се нарича патина. Синкавозелената патина на медните покриви на кубетата на църквите и на зданията им придава красив вид.

Сребърните повърхности във въздуха също потъмняват дори почерняват. Причините са малки количества сероводород, които преобразуват сребърната повърхност в дисребърен сулфид.

Под влиянието на влагата и действието на различни газове (О2, SО2, Н2S, СО2 и др.) при обикновена температура, а понякога и при висока температура голяма част от металите и сплавите търпят химични промени. Извършва се процесът корозия.

Корозията е физикохимичен-процес при който металите и сплавите се разрушават под действие на околната среда.

На въздуха повърхността на алуминия се покрива с тънък плътен слой от алуминиев оксид, който не пречи на алуминиевото огледало да запазва огледалната си повърхност. При това този слой здраво прилепва към метала и го предпазва от по-нататъшно разрушаване. При други метали - желязо, мед, цинк и др. продуктите на корозия съществено променят тяхната повърхност.

При медта образуваният повърхностен слой (патина или благородна ръжда) също е плътен и здраво прилепва към метала. По този начин го предпазва от по-нататъшна корозия. В други случаи, например при желязото корозионният слой е рохкав, ронлив, не прилепва плътно до повърхността. Железният предмет продължава да ръждясва до пълното му разрушаване (фиг. 1). Желязната ръжда има по-голям обем от метала, поради което ръждясалите винтове, болтове и гайки трудно се развиват.


Фигура 1Видове корозия. Корозията на металите и на сплавите, която се извършва в суха газова среда или в разтвори на неелектролити, се нарича химична корозия. Такава например е корозията на алуминия във въздушна среда, както и на желязото при висока температура. Химичната корозия се извършва най-лесно при висока температура. В редица случаи обаче корозията протича в среда на водни разтвори на електролити. Например корозията на метали и сплави под действието на морска вода, на подпочвени води, на кондензирани водни пари на повърхността им е в резултат на образувани микрогалванични елементи.Такава корозия се нарича електрохимична или галванокорозия.Особенна роля в тели случаи играят различни примеси в основния метал и влагата.Когато примесът е по малко активен метал той се наелектризира


Други реферати:
Финансите на предприятието и тяхното информационно осигуряване
Техника на подоходно облагане на физическите лица
Приходна система на публичните финанси
Регламентиране и надзор над международната банкова дейност
Спекулативни инвестиционни носители


Изтегли рефератаСпекулативни инвестиционни носители - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия