Корупцията в България

Корупцията в България

1. Проблеми

Малко са проблемите, към които вниманието на обществеността през шестнадесетте години от началото на прехода в бившите социалистически страни се е повишавало толкова бързо, колкото към корупцията. Реформите в началото на 90-те години бяха съсредоточени върху макроикономическата стабилизация, либерализирането на цените и търговията, приватизацията и създаването на законодателните основи на пазарната икономика. Институционалните реформи за осигуряване на отчетност, прозрачност и ефективност на публичния сектор често бяха загърбвани. Макар че в началото на 90-те години почти не се споменаваше за корупция, в края на десетилетието тя беше призната като основно предизвикателство за напредъка на много страни в региона. Корупцията беше важна тема в преговорите по присъединяването към Европейския съюз, поставена на видно място в политическите кампании, като представляваше един от основните поводи за загриженост на гражданите, бизнеса и международните организации. На свой ред през последните години водещите реформатори отделиха по-голямо внимание на проблемите на държавното управление изобщо и на корупцията в частност.
Настоящият доклад е третият в поредицата проучвания  след 2000 г., който разглежда структурата и тенденциите на корупцията във взаимоотношенията между бизнеса и държавните организации в Европа и Централна Азия и напредъка, постигнат от страните в решаването на тези проблеми. И трите проучвания черпят данни от проведените в широк мащаб анкети сред бизнеса, осъществени съвместно от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие и Световната банка – „Проучване на ЕБВР и Световна банка за бизнес-обстановката и финансовата ефективност на предприятията“ (BEEPS). В трите проучвания (през 1999, 2002 и 2005 г.) бяха проведени събеседвания с повече от 20,000 фирми, които предоставиха данни за задълбочено разглеждане в сравнителен аспект и в процеса на времето на редица фактори на бизнес средата , в това число на


Други реферати:
Всички уроци за една година по микроикономика
Олигополистична и монополистична конкуренция
Пaзар - същност, видове и сегментиране
Чист монопол
Планиране на дейността на предприятието


Изтегли рефератаПланиране на дейността на предприятието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия