Косово като историческа и географска област

Косово е държава в процес на признаване на Балканския полуостров. До 17 февруари 2008 г. Косово е автономна област в състава на Република Сърбия, и е предмет на продължаващ териториален спор между сръбското правителство и предимно албанското население. Формално Косово е част от Сърбия, но след Косовската война се управлява като протекторат на ООН. През ноември 2006 г. в Сърбия се провежда референдум за новата конституция на републиката, според която Косово остава автономна област, но с по-широка автономия.

Косово обявава независимостта си на 17 февруари 2008 г. и е признато от България и още 45 държави, 21 от които са страни-членки на ЕС, както и Тайван и Севернокипърската република (чиято независимост също не е общопризната). Около 20 държави, сред които Китай, Индия и Гърция се обявяват за продължаване на преговорите и постигане на споразумение между засегнатите страни.


Косово като историческа област


Според една от версиите названието на областта идва от билгарсото кос, на косо – криво, под ъгъл, тъй като такава е формата на самата котловина. Има друга версия, според която името произлиза от славянското наименование на една птица доста разпространена там – кос.

В античността тя е заселена от дарданите. След 6-7 век тук започват да проникват прабългари и авари, заедно с тях и славяни от българската група. По време на Първатата българска държава областта е част от българското землище и е населена с българи. Сръбското проникване е много по-късно – едва през 14 век, когато областта е включена в Душановото царство. А албанскто проникване в областта започва след 1767 г., когато голяма част от християнското сръбско и българско население се изтегля заедно с австрийските войски.

Югоизточно Косово е в границите на България по време на Първата световна война, когато е поделено с Австро-Унгария. По време на Втората световна война Косово е част от намиращата се под италиански протекторат Албания. В края на войната областта е освободена от българската армия.


Други реферати:
Възникване на педагогиката
Детски фолклор
Моята визия за новото начално училище
Едуард Клапаред
Общуването като възпитателен феномен. Нравствено възпитание


Изтегли рефератаОбщуването като възпитателен феномен. Нравствено възпитание - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия