Крадецът на праскови

КРАДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ” - ЕМИЛИЯН СТАНЕВ

1.Творческа история. Сюжетът на повестта има биографичен характер. От детството си в Търново писателят Емилиян Станев е съхранил фрагменти от епохата – атмосферата на града, отражението на Първата световна война върху живота в него, човешки лица и съдби. Трансформирани от писателското му въображение, те оживяват в „Крадецът на праскови”, но не като спомени, споделени в мемоар, а като художествено обобщение за войната и любовта, за морала и индивидуалния избор, за човешкия стремеж към щастие и безмилостните закони на човешкото битие.


2.Жанрова характеристика. Според особеностите на сюжета и начините на неговото представяне, според героите и пресъздаването на житейския им път „Крадецът на праскови” е психологическа повест, съчетаваща историческа, битова и интимна проблематика.


3.Проблематика. „Крадецът на праскови” утвърждава свободата на индивидуалния избор. Човешкият стремеж към щастие, препятствията и изпитанията пред личността по пътя ú към себе си, надмогването на предразсъдъците и волята за пълноценен живот определят посланията на художествената творба. Чрез вълнуващия разказ за красивата, трудна и невъзможна любов между българката Елисавета, съпруга на коменданта на града, и сръбския военнопленник Обретенович повестта представя човека, поставен в ситуация на най-възвишени преживявания и най-сурови изпитания.

Любовта между двамата герои пламва внезапно сред болестите, развалините и отчаянието през Първата световна война – сякаш за да противостои на безсмислието и жестокостта. Почувствали трепетите на душите си и пробуждането на уморените си тела, влюбените възвръщат вярата си в живота, преосмислят житейското си верую и осъзнават, че за да се докоснат до щастието, са длъжни да отстояват индивидуалните си пориви, въпреки съпротивата на обстоятелствата. И макар че в стремежа си да бъдат щастливи заедно, жертват живота си, те успяват да изпитат магията и красотата на близостта и да се извисят над страданията, грозотата, разрухата и бездуховността, които ги заобикалят.


4.Образна система. Идеите на повестта са съсредоточени в образа на главната героиня –


Елисавета


Повествованието проследява нейната метаморфоза (преобразяване) от примирена със скучния и безрадостен живот застаряваща красива провинциална жена в очарователна, жизнена и свободна личност, готова да прегърне истинската любов и да се бори за своето щастие. Благодарение на срещата си със сръбския военнопленник тя преосмисля миналото си, възпитанието си, брака си; осъзнава грешките, които е допускала от страх и чувство за малоценност, открива в себе си неподозирани качества; започва да изпитва по-голямо самоуважение и променя изцяло отношението си към света. Патриархалните норми, чрез които е възпитана и които винаги е спазвала, започват да ú се струват нелепи ограничения за индивидуалната воля. Спокойният и създаващ усещане за сигурност брак я задушава с хладното си еднообразие. Отегчението, безразличието и отпуснатостта ú отстъпват пред пробудената ú жизненост. Първоначалното ú смущение от внезапното влюбване бързо се превръща в смела и дръзка любов, преминаваща гордо през трудностите. Неизживяната ú младост се връща, за да разцъфти с красивото тържество на зрелостта. И всичките ú предразсъдъци и морални задръжки избледняват пред светлото, всеобемащо чувство любов. Сетивата ú жадно поглъщат въздуха, топлината, птичите песни и откриват неподозирана хубост дори в тягостната суша на военното лято. Любовта нахлува стремително в притихналата ú душа, предизвиква тревога, безпокойство и страх, но същевременно я дарява с младост и сила, с жизненост и достойнство. Изправена пред трудния избор между досегашното си съществуване и свободата на духа, Елисавета предпочита да рискува, но да се бори за живота,
Други реферати:
Signalling and IP Networks
Видове проектори
Windows XP Operating Systems
Връзка на асемблър
Безизходната ситуация. Мъртва хватка


Изтегли рефератаБезизходната ситуация. Мъртва хватка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия