Крали Марко

Крали Марко освобождава три синджира роби

Епическия герой Крали Марко е централен персонаж не само за разглеждания,но и на голяма поредица фолклорни текстове.Нещо повече той е национален герой не само за българите но и за сърбите у които също ще открием изобилие от текстове представящи подвизите му.Тази особеност може да се обясни със социалния статус на героя и с време в което живее.Марко е историческо лице,феодал,син на крал Вълкашин.Бащата и синът живеят по времето на нахлуването на турците на балканския полуостров,обаче първопричината за появата на многобройните текстове за Марко е поведението му в тези усилни години-настойчиво,упорито и храбро той брани земята,живота и вярата на поробените християни.

Хронотопът на разглеждания текст включва 3 месеца време и фиксира 3 топоса -9 околии,70 бели манастира и 80 църкви.Както е видно от арената на началното действие,тази творба най-напред заговаря за героическото у епическият човек,който живее с ясното съзнание че има да изпълни една мисия в живота си.За Марко това означава да запази земята и вярата на Българите.След това начало текста осветлява значително по малко пространство-семейството на епическия герой.И тук се натъкваме на другата фолклорна способност-той не се интересува от детайлите на патриархалният свят,защото има друга цел,да внуши представата че единствен централния персонаж побира в себе си всички черти на етноса,които са представителни и дават самочувствие на всички страдащи.Това обяснява защо от текста липсват образите на бащата на Марко и на неговите наследници,защо са достатъчни само майката и съпругата,за да бъде подкрепено внушението че героят олицетворява в себе си положителното у българина.Присъствието на женските образи превръща Марко не в отвлечен герой а в пълноценна човешка личност,която посвещава себе си на един красив идеал.У този юначен образ откриваме накърнени връзки към майката,към която храни дълбока почит и уважение и към съпругата,която обаче е избрал със сърцето си.Текстът на песента определя на майката организираща роля-тя задава модел за поведение и забранява на сина си да носи оръжие в деня в който му престои непряко общуване с бога.А обръщението на Марко към Елена само допълва представата ни за богата му чувствителност.Неговото обръщение “либе”,което на съвременен език бихме превели като“скъпа”,е индиректното обяснение на съпругата му.нейната загриженост е съответна емоционална реакция на чувствата на нейния съпруг.И няма да е пресилено да кажем,че текстът оценява стойността на любовта чрез поведението на съпругата,която всъщност спасява живота на епическия герой.

Завръзка на творбата става разговорът на Крали Марко с гората,а това ни дава повод да отбележим друга фолклорна особеност на широката употреба на олицетворението.Освен това драматичният разказ на гората се появява в последствие,а на вниманието на слушателите най-напред се налага картината с повехналите и листа,като налага внушението за единение между човека и природата,текстът за пореден път доказва,че земята не е просто място което физически е обитавано от българите,тя е свята,защото е грижовната им всеобща майка,тоест образ който в всички национални литератури има статут на свръх емоционална ценност.Разказът акцентира


Други реферати:
Ролята на българското семейство за възпитанието на децата според повестта Маминото детенце
Родопите през ХІХ и началото на ХХ век-език, култура, история
Опълченците на Шипка
Цикълът Зимни вечери-лирична импресия на социалната тъга
Творчеството на Ботев


Изтегли рефератаТворчеството на Ботев - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия