Крали Марко

върху основната форма на посегателство-тя не е приемлива не само за рода смъртта на старците,която е драматичен факт.Заробването обаче заплашва кръвта на етноса,защото няма съмнение,че младите момчета ще бъдат потурчени,а невестите и девойките,раждайки деца на враговете си ще подсилят чуждият етнос,чуждата кръв.

Настигането на привързаните с синджир роби дава възможност да бъдат откроени нови черти у крали Марко-неговата трезвост и нравствена извисеност на арапите.Тъкмо неговата трезвост го кара да предложи пари,отчитайки обстоятелството че е без оръжие.И както подобава на всеки епически герой,нравствено издигнат над враговете си,Крали Марко”не чува”нито обидите нито заплахите.Появата на Янинка невеста и разговорът между двамата е емоционалната кулминация в творбата.Сцената обаче играе друга важна роля, поставя Крали Марко в националното пространство и подчертава връзките му с етноса.А тези връзки са недвусмислени-майката на Янинка получава статут на негова втора майка,защото го връща към живота а младата й невеста и Крали Марко свързани от драматични събития,наистина се чувстват като кръвни брат и сестра.И благодарността и чувството за нравствен дълг,подтикват Марко да предложи повече пари на поробителите.След техния отказ ситуацията изглежда неразрешима,дори за юначния герой,както подобава на фолклорен текст разрешението идва неочаквано,отново чрез персонификацията-конят Шарко разкрива пазената до сега тайна.Нека само вметнем,че у епическия герой,като представителна фигура на етноса,всичко е изключително-например оръжието му което е ценност,защото е изковано от прочутите майстори на Дамаск.

За особената и ценност загатва даже сравнението на блестящата стомана с “бърза вода”.От многобройните хиперболи в текста най-запомняща е тази която фиксира кулминацията:

И замахна сабя Дамаскиня

арапите на веднъж паднаха.

Последното действие на Марко показва преди всичко да бъде съхранен живота на робите,бесни към трите разрушени града.В действителност градовете не са ценни сами по себе си-разрушени и опустошени те са само част от българската територия,ценност ще ги превърнат в онези които Марко освобождава.С усет народният певец прави рязък завой и дава думата на софийските кметове,които с подигравка говорят че Марко е пияница и на особено ревностен християнин.

От страни техните обиди да се запечатват в съзнанието на слушателя.Висшата божествена санкция стои над човешката и отварянето на църковната врата е такава санкция.


Други реферати:
Тест изходно ниво по физика за 7 клас
Тест по Физика
Тест по дисциплината Човекът и природата
Тест Електростатика
Тест Оптика-7 клас


Изтегли рефератаТест Оптика-7 клас - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия