Кръв. Кръвна плазма

Кръв. Кръвни клетки. Кръвна плазма. Особености и функции на кръвта. Кръвта е вид съединителна тъкан от трофично-защитен тип, диференцирана в направление на пренос на веществата, клетъчен и хуморален имунитет и фагоцитарна активност. Като част от вътрешната течна среда на организма кръвта притежава някои особености: 1) наличие на течно междуклетъчно вешество (кръвна плазма); 2) тя е в непрекъснат обмен както с веществата излизащи от нея, така и с постъпващите в нея вещества; 3) процесът на кръвообразуване е пространствено отделен от кръвната циркулация; 4) кръвта се състои от различни елементи, специализирани в различни функции, но осъществяващи съвкупно основните функции; 5) функциите, които кръвта изпълнява са много разнообразни – трофична/пренос на хранителни вещества – аминокиселини, глюкоза и др./, газообменна /О2, СО2/, защитна, имунологична. Тя е среда за разпределяне в организма на високо активни вещества /хормони/ и така способства за хуморалната регулация на течностите; 6) тя се движи по затворени кръвоносни съдове /артерии, вени, капиляри/ и така осъществява своите функции. Състав на кръвта: Състои се от два типа елементи – кръвна плазма (55-60%) и формени елементи (червени кръвни клетки /еритроцити/, бели кръвни клетки /левкоцити/ и кръвни плочици /тромбоцити/) 45%. Общото количество кръв при възрастни хора е около 7% от телесното тегло (около 4,5 литра). Кръвта е в непрекъснат обмен с тъканната течност и лимфата. През тънките стени на капилярите, които са изградени от един пласт клетки, преминават вода, соли, хранителни вещества и кислород, които се придвижват по посока на течността, изпълваща междуклетъчните пространства /тъканна течност/. Обратно, от тъканната течност през стените на капилярите в кръвта навлизат образувалите се в клетките непотребни вещества и СО2. Тази част от тъканната течност, която прониква в тънките лимфни капиляри, образува лимфата. От лимфните капиляри тя протича по лимфните съдове и накрая се влива във венозната кръв. Освен течна съставка лимфата има и формени елементи, наричащи се лимфоцити. Кръвната плазма, тъканната течност и лимфата образуват вътрешната течна среда на организма. Те са в непрекъснато движение и преминават една към друга. Съставът от химични вещества във вътрешната течна среда е много близък до състава на световния океан – люлката на живота. Общата вътрешна течна среда обхваща вътреклетъчната течност /около 40% от масата на клетката/ и извънклетъчната течност /около 20% от масата на тялото/. Тази среда, макар и различна в зависимост от пола, физиологичното състояние и възрастта, е с долу-горе еднороден състав: 90% Н2О и от 7 до 10% сухо вещество; около 8% от сухото вещество са белтъци, а 1-2% са други вещества /минерални соли, Na, K, Ca, Cl, F, мазнини, глюкоза/. Признак за остаряването на клетките е намаляването на Н2О в тях – в ембриона тя е около 92%, а във възрастния човек е 60-65%. Нормалното протичане на жизнените процеси в клетките е в пряка зависимост от състава на извънклетъчната течност. Увеличаването или намаляването на концентрацията на солите променя отнасянията на плазмата и нормалното функциониране на клетката. За клетките нормална среда е изотоничният разтвор (0,9% разтвор на NaCl) когато и в двете посоки през клетъчната мембрана преминават еднакъв брой водни молекули. В хипотоничен разтвор клетките се раздуват и се разрушават (хемолиза), а в хипертоничен разтвор те се сбръчкват и обезводняват. Ето защо вътрешната течна среда и особено извънклетъчната течност се характеризира с изключително постоянство по отношение на обем, състав на солите и на органичните вещества, температура, хормони и редица други фактори. Това постоянство на вътрешната течна среда на организма е абсолютно


Други реферати:
Информатика-Външноикономическите връзки на България
Информатика-Георграфия на населението и селащата в България
Информатика-Годишен отчет на търговска верига за електротехника и оборудване Техномаркет
Информатика-Голф игрище в Правец
Информатика-Доставки


Изтегли рефератаИнформатика-Доставки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия