Кръвта – същност и криминалистична характеристика

КРЪВТА – СЪЩНОСТ И КРИМИНАЛИСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Кръвта се отнася към съединителната тъкан, макар че клетъчните елементи са плаващи, а междуклетъчната субстанция е течна. Състои се от кръвни клетки и течна плазма и пренася хранителни вещества, отпадни продукти, хормони и имунни тела. Съставлява приблизително 1/12 част от теглото на човека.

По отношение на криминалистическата й характеристика е важно да се отбележи ,че кръвта се подлага на класификация според наличието или отсъствието на антигени и според този критерий се разделя на четири групи: А, B, АB и Нулева. Освен това, според наличието или отсъствието на така наречения Rh фактор, кръвта се дели на положителна и отрицателна , в зависимост от наличието или отсъствието му. Значението на това деление помага да се изключи като заподозрян дадено лице, чиято кръвна група не отговаря на тази от откритата следа. Обратното обаче , не е вярно – съвпадението на кръвната група изобщо не може да бъде самостоятелен критерий да се определи дадено лице, като заподозрян, а би било абсурдно да се определи като виновен.

През 1992 година в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология към МВР е внедрен метод за изследване на ДНК от ядреноносните клетки, налични в веществените доказателства от човешки произход. С тази стъпка значително се повишава значението на следите от кръв, тъй като може със сигурност ( тоест с пренебрежително малък шанс за грешка) да се установи съвпадение или несъвпадение между двата изследвани обекта – тоест да се идентифицира дадено лице като извършител или не на разследваното престъпление. В световен план се работи и вече има успешно извличане на ДНК от клетки без ядро – това става посредством анализ на митохондриална ДНК по метода на секвенирането.( Повече по темата за ДНК.)

Освен идентификационно значение или възможност за определяне на груповата принадлежност ( чрез кръвната група може да се смали кръга от заподозрени) , кръвта способства и за разкриване на определени обстоятелства по случая: По нейния вид, форма, размери и разположение може да се съди и за механизма на извършеното престъпление.Например капка с гладки контури и диаметър 2 см се образува върху хоризонтална повърхност при падане от около 20 см.Капка с диаметър 2.5 см, в която кръвта е концентрирана в периферията и под форма на цвят от маргаритка, се образува при падане от височина 1.3 м и т.н. Заключения относно скоростта и момента на падане не бива да се правят въз основа на прекалено малки петна кръв.Съвсем дребните капки може всъщност да представляват пръски, отделили се или съпровождащи по-големи капки кръв във въздуха. Когато обаче е налице голям брой малки капки , те може да са причинени в момента на падане на по голяма капка. Колкото е по малък диаметърът на капчиците, с толкова по-голяма скорост е станало съприкосновението с повърхността.Пръските могат да подскажат какво е било местоположението на жертвата и на заподозрения по време на нападението.Например забележими пръски по стената , мебелите или предметите зад жертвата говорят за вероятно прострелване с огнестрелно оръжие.Малките , отделени една от друга пръски обикновено имат еднаква заоблена форма на сълза.В тези случаи “опашката” на капката винаги е насочена в посоката на движение в момента на падане. Дребните, отделили се във въздуха пръски наподобяват попови лъжички и обикновено имат по-тясна и по-издължена форма от подобните на сълза самостоятелни капки.По-заострения край на тези пръски винаги


Други реферати:
Европейска интеграция
Европейска политика за сигурност и стабилност
Европейската интеграция
Европейската интеграция и присъединяването на България към Европейския съюз
Европейски валутен съюз


Изтегли рефератаЕвропейски валутен съюз - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия