Култура и изкуство


Курсова работа


на тема


Култура и изкуство”


Ако приемем,че още първото определение на понятието “култура” в латински език включва ( освен обработване,развъждане ) и определенията:образованост,материално и духовно издигане на човек , на народ и съвкупност от постижения във всички области на материалния и духовния свят,то определенията ,категоризирането и от учени от следващите епохи изхождат винаги от този начален превод.

Културата е ценностното,което едно поколение онаследява от друго ,обогатява го и го предава на следващото.Говорим за културата на народи,на цивилизации,които географски са вече заличени,но съществува историчност,приемственост.И тъкмо културата на отделната личност,на обществата събужда интерес към тях.В съвременния цивилизован свят са изградени институции,които съхраняват многовековно културно наследство.

Човек е най-общественото от всички същества. Той е изработил и най-мощни обществени форми за сдружаване; измислил е най-съвършени форми за общуване. Сборната борба за живот и сдруженото сътрудничество на много личности изискват всеки член от племето или народа да може да споделя с останалите опита и знанието си и да подбужда своите сътрудници към определени действия. При долните стъпала на обществен развой тези средства са малобройни и прости. Но колкото повече се разбива сборното сътрудничество и се усложнява обществената организационна форма, средствата за общуване стават все по-разнообразни, по-тънки и по-многобройни. В хората обществеността е толкова дълбоко заседнала, че те чувстват нужда от нея, дори и когато тя не е потребна практически (когато не се налага от някаква борба за живот). Самотата е тежка за човека, той има нужда да общува с другите; това общуване му е приятно, то буди в него задрямали душевни сили и му


Други реферати:
Георг Хегел
Демокрит
Джордано Бруно.
Дзен и традиционната логика
Диалектиката–логика на беседата


Изтегли рефератаДиалектиката–логика на беседата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия