Курсов проект по статистикаКУРСОВ ПРОЕКТ


ЗАДАНИЕ

1задача.Мениджър на верига от хотели,които разполагат със 700 легла,желае да възложи извадково статистическо изучаване с цел да установи средния брой нощувки през м.август 2006г.Да се определи какъв трябва да бъде обемът на извадката,излъчена чрез прост случаен безвъзвратен подбор,така че средният брой нощувки да не бъде подценен или надценен с повече от 3,при дисперсия 36 и гаранционна вероятност 95%.

2 задача. Мениджърът по персонала на една фирма желае да установи дали  образованието е фактор,който статистически значимо обуславя индивидуалното изпълнение на трудовите норми на работниците.За целта чрез прост случаен безвъзвратен подбор е излъчена извадка от 50 работници, които имат следните резултати:

Проверката да се извърши при риск за грешки от първи род, равен на 5%.
Други реферати:
Кредити за текущи производствени нужди
Казус по корпоративни финанси
Ликвидност и платежоспособност на предприятието
Корпоративните финанси или финансовия мениджмънт
Концепции за ролята на държавните разходи


Изтегли рефератаКонцепции за ролята на държавните разходи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия