Курсова работа по частно и публично право

ЧАСТНО И ПУБЛИЧНО ПРАВО

Правото служи на най-висшите цели на човечеството. Без право не би имало място за обществен живот. Правото е основополагащ елемент за нравствения ред в света и прави възможно неговото съществуване.

Изучаването на понятието и същината на правото като начално занимание на правната наука се налага от само себе си, защото всяка общественоправна действителност, независимо от това как е определена по място и време, има своя определен правен ред, своето право. Правният ред е единството направото, като това единство създава и поддържа единството на цялата правна общност или на отделните правни общности, включени в нея. Следователно с изучаването на понятието и същността на правото правната наука си създава необходимите предпоставки за правилното организиране и функциониране и работа с във връзка с изучаване на основите на правото и правните явления като основни елементи от многообразния обществено-правен живот. Общественият живот е възможен, когато членовете на обществото развиват своята дейност в определени рамки, когато всеки координира собственото си поведение с поведението на всички останали членове на обществото. Обществеността е немислима без един направляващ начин на действие, без една регулираща норма. Тази норма разграничава отделните сфери на дейност и свързва отделните сили, за да постави ред във взаимоотношевията на хората, които са в основата на всеки обществен живот. Системата от норми, уреждаща външните отношения на хората и направляваща техните взаимоотношения, представлява правния ред или правото.

С оглед на особената функция на правото в общественоправния живот се отбелязват и двете негови правин страни, които по своето


Други реферати:
Музика, общество и време
Инструментознанието като наука и инструментите
Музикални фестивали и конкурси във Варна
Богинята Бастет и тайнствената Странджа планина
Българска народна митология


Изтегли рефератаБългарска народна митология - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия