Курсова работа по частно и публично право

Използвана литература:
  1. Правова държава” – Проф., Бойчев, Г., С., 2000г.

  2. Речник на латински термини и изрази /Обща теория и философия на правото/” – Проф., Бойчев, Г., С., 1999г.

  3. История и теория на правото” – Проф.,Торбов, Ц., БАН, С., 1993г.

  4. Обща теория на правото” – Доц. Милкова, Д., С., 2000г.

  5. Обща теория на правото” – Доц. Ташев, Р., С., 2004г.

  6. Основи на правото. Част Първа” – Боянов, Г., УИ “Стопанство”, С., 2006г.

1 “Речник на латински термини и изрази /Обща теория и философия на правото”,Бойчев, Г.,С.,1996г.

1 “Речник на латински термини и изрази /Обща теория и философия на правото”,Бойчев, Г.,С.,1996г.

2 “История и теория на правото”, Торбов, Ц.; БАН, С.,1993г.


Други реферати:
Екологичните проблеми са по-важни от икономическите
Бургаски регион
Големият бариерен риф
Обединените арабски емирства (ОАЕ)
На пътешествие в Австралия и Океания


Изтегли рефератаНа пътешествие в Австралия и Океания - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия