Курсова работа по частно и публично право

значение винаги са характеризирали неговото развитие – обективната и субективната страна.

Когато правото налага задължения и признава претенции или права, обикновено се схваща като норма и тогава се говори за право в обективен смисъл, за обективно право /norma agendi/1. Тази характерна особеност на правото изтъква правния ред като съвкупност от предписания, които владеят живота на хората в обществото и уреждат правоотношенията между тях.

Разглеждайки правото непосредствено като претенция за правна власт, която обективното право признава на хората в техните взаимоотношения, конкретизирано в неговото отношение с човешката личност, която проявява или е в състояние да прояви определен начин на действие, се говори за право в субективен смисъл, за субективно право /facultas agendi/. Това е втората страна на правния ред, състояща се в отделните права, с които нормите на обективното право осигуряват защитата и удовлетворяването на справедливите интереси на отделните членове на правната общественост. Поради факта, че отделните права влизат в определено отношение с личността на отделния индивид, на субекта, в правото е прието да се наричат субективни права.

Правната действителност обхваща правото като нормативна система и неговото проявление в обществото. Теорията за правната действителност дава възможност за изучаване не само качествата на правото като нормативна система, а и за характеристиките на правните явления, които са резултат от реализирането на правото, като по този начин се разкрива предмета на правната наука в неговата цялост. В структурата на правната действителност се включват елементите на правото като нормативна система, а в структурата на правото, като


Други реферати:
Глобализация на комуникацията
Гомор - между литературата и журналистиката
Господари на ефира
Данаил Крапчев - създателят на Българския Таймс.
Документален филм - Курсова по продуценство


Изтегли рефератаДокументален филм - Курсова по продуценство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия