Курсова работа по частно и публично право

Изучаването на римското частно право води до същността на т.нар. “рater familias1 като основно начало в това право. В основата му стояла главата на семейството и относителната зависимост на членовете на семейството от нея са дали отражение при уреждането на всички останали частноправни отношения на членовете на римстоно общество. Pater familias е бил неограничен носител на права и задължения, докато останалите членове на семейството са притежавали ограничена правоспособност. Неорганичената правоспособност на pater familias и ограничената отговорност на останалите членове на семейството нямали за основа връзката със семейството, а едно чисто индивидуалистично схващане за правото, според което домакинството е било сфера на власт, в която правното положение на бащата е от значение, а не качеството му на глава на семейството, докато правното положение на останалите членове на семейството се определяло от властта, която при-тежава той, която му се давала от държавата и правото. Така, водено изцяло от мисълта за свободата на личността, системата на римското частно право е била изградена на принципа “.. ius quod ad singulorum utilitatem spectat2, като висчи основни понятия и норми са се основавали на това схаваще, колкото и сложни и многостранни да са били частонправните отношения, които са съществували в публичния живот на римляните.

Същината на публичното право според римското право се е определяла от държавата като единствен негов правен субект. Римската държава обаче в началото си се епокривала като субект на правото с “populis romanus”, т.е. с всички права на римските граждани, поради което и техните публичноправни отношения са се покривали с правото на римския народ. Римската държава се е смятала само като представителка на народа, тя е действала от негово име и е упражнявала властта си не като


Други реферати:
Реализация на монитор тип МЕСА със семафори
Реализация на основни операции над масив
Създаване на електронна таблица за отчитане на персонала във фирмата
Програма за преобразуване на Арабски в Римски числа и обратно
Курсова работа по информатика


Изтегли рефератаКурсова работа по информатика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия