Курсова работа по обектно ориентирано програмиране

}


Thermo :: Thermo (char *tempName,char *tempPublic, int tempX, int tempY):Physics(tempName, tempPublic, tempX)

{

y = tempY;

}


Thermo :: Thermo(const Thermo &tempThermo)

{

Name = new char[strlen(tempThermo.Name) + 1];

strcpy(Name, tempThermo.Name);

Public = new char[strlen(tempThermo.Public) + 1];

strcpy(Public, tempThermo.Public);

x = tempThermo.x;

y = tempThermo.y;

}



void Thermo::Show (void)

{

cout << "n Class: " << getClassName();

cout << "n Public activity: " << Public;

cout << "n Name : " << Name;

cout << "n Promenliva X: " << x << endl;

cout << "Promenliva Y: " << y << endl;

}


char *Thermo::getClassName(void) const

{

return "Thermodynamics";

}


3.19 Модул main.cpp

//============================ main.cpp ======================

#include <iostream>



using namespace std;


#include "Science.h"

#include "Natural.h"

#include "Chemist.h"

#include "Physics.h"

#include "Thermo.h"

#include "Mechanics.h"

#include "Social.h"

#include "Geography.h"

#include "History.h"


void Print(Science *temp[]);


//====================== MAIN ====================

void main (void)

{

Science *mas[8];

mas[0] = new Natural;

mas[1] = new Chemist;

mas[2] = new Physics;

mas[3] = new Thermo;

mas[4] = new Mechanics;

mas[5] = new Social;

mas[6] = new Geography;

mas[7] = new History;

Print(mas);


Други реферати:
Възпитание и Самовъзпитание
Възпитанието като обществено явление
Въпросителните местоимения
Генезис и фактори на девиантното поведение
Гражданско образование


Изтегли реферата



Гражданско образование - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия