Курсова работа по обектно ориентирано програмиране

Задание


Дадена е следната класификация:


Класификацията да се продължи поне на още две нива. Да се състави йерархия от класове, отразяваща класификацията. Да се декларират съответните класове.

Да се дефинира виртуална функция, която извежда характеритиките на обект от всеки клас в йерархията. Във функцията main да се изгради масив от обекти от произволни класове в йерархията. Да се разработи функция, която обхожда масива и извежда информация за признаците на включените в него обекти.

Декларациите на всеки клас от йерархията да бъдат оформени в отделни заглавни (.h) файлове. Дефинициите на всеки клас и функцията “main” да бъдат оформени в отделни модули (.cpp файлове). Във всички файлове, съдържащи дефинициите на класовете и функцията “main” чрез директивата #include да се включат съответните заглавни файлове, съдържащи декларациите на класовете. Да се създаде проект, състоящ се от зададените модули.


2.Описание на декларираните класове


2.1.Клас Science

 • Тип на класа: Базов

Наследяване от: няма

 • Базов за: Social , Natural

 • Приятелски на: няма

 • Има приятелски: няма

 • Описание на основните характерни особености на класа:

  Членове данни:

  char *Name; Име.

  Конструктор:

  Science(void); - инициализира атрибута на обекта със стойност по подразбиране.

 • Science(char *); - инициализира атрибута на обекта със променливата която е предадена в скобите.

 • Science(const Science &); - копиращ конструктор.

 • Деструктор:

  virtual ~Science ( void ) { delete Name; } освобождава динамичната памет от заделеното за char * Name пространство.

  Методи:


  Други реферати:
  Спиноза. Идеология
  Съпружеска имуществена общност
  Спиридон Казанджиев - третата фигура в академичната философска култура у нас
  Търговска фирма и търговска марка
  Социология на правото


  Изтегли реферата  Социология на правото - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия