Курсова работа по обектно ориентирано програмиране

virtual char * getClassName(void) const; – виртуален метод връщащ името на класа.

virtual void Show(void); - виртуален метод показващ стойностите на атрибутите за съответния клас.


2.2.Клас Social

 • Тип на класа: Базов

Наследяване от: Science

 • Базов за: Geography, History

 • Приятелски на: няма

 • Има приятелски: няма

 • Описание на основните характерни особености на класа:

  Членове данни:

  int koef; - коефициент.

  Конструктор:

  Social (void); - инициализира атрибутите на обекта със стойности по подразбиране.

 • Social (char *,int); - инициализира атрибутите на класа със предадените в скобите променливи.

 • Social (const Social &); - Копиращ конструктор.

 • Деструктор:

  ~Social(void) {}; не прави нищо.

  Методи:

  virtual char * getClassName(void) const; – виртуален метод връщащ името на класа.

 • virtual void Show(void); - виртуален метод показващ стойностите на атрибутите за съответния клас. • 2.3. Клас Natural

  • Тип на класа: Базов

  Наследяване от: Science

 • Базов за: Chemist, Physics

 • Приятелски на: няма

 • Има приятелски: няма

 • Описание на основните характерни особености на класа:

  Членове данни:

  char *Public;- Публична дейност.

  Конструктор:

  Natural(void); - инициализира атрибутите на обекта със стойности по подразбиране.

 • Natural (char *,char *); - инициализира атрибутите на класа със предадените в скобите променливи.

 • Natural (const Natural &); - Копиращ конструктор.

 • Деструктор:

  ~ Natural (void) {delete Public;}; не прави нищо.

  Методи:

  virtual char * getClassName(void) const; – виртуален метод връщащ името на класа.


 • Други реферати:
  Същност и видове агро маркетинг
  Производствени разходи в земеделието и себестойност на продукцията
  Фактори на интензификация в растениевъдството и животновъдството
  Състав и технологични качества на млякото
  Планиране дейността на земеделско стопанство с животновъдна специализация


  Изтегли реферата  Планиране дейността на земеделско стопанство с животновъдна специализация - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия