Курсова работа по обектно ориентирано програмиране

virtual void Show(void); - виртуален метод показващ стойностите на атрибутите за съответния клас.


2.4.Клас Chemist

 • Тип на класа: няма

Наследяване от: Natural

 • Базов за: няма

 • Приятелски на: няма

 • Има приятелски: няма

 • Описание на основните характерни особености на класа:

  Членове данни:

  int x; - .

  Конструктор:

  Chemist(void); - инициализира атрибутите на обекта със стойности по подразбиране.

 • Chemist (char *,char *, int); - инициализира атрибутите на класа със предадените в скобите променливи.

 • Chemist (const Chemist &); - Копиращ конструктор.

 • Деструктор:

  ~ Chemist(void) {} – не прави нищо.

  Методи:

  virtual char * getClassName(void) const; – виртуален метод връщащ името на класа.

 • virtual void Show(void); - виртуален метод показващ стойностите на атрибутите за съответния клас.


 • 2.5.Клас Physics

  • Тип на класа: няма

  Наследяване от: Natural

 • Базов за: няма

 • Приятелски на: няма

 • Има приятелски: няма

 • Описание на основните характерни особености на класа:

  Членове данни:

  int x; -.

  Конструктор:

  Physics (void); - инициализира атрибутите на обекта със стойности по подразбиране.

 • Physics (char *,char *,int); - инициализира атрибутите на класа със предадените в скобите променливи.

 • Physics (const Physics &); - Копиращ конструктор.

 • Деструктор:

  ~Physics(void) {} – не прави нищо.

  Методи:

  virtual char * getClassName(void) const; – виртуален метод връщащ името на класа.

 • virtual void Show(void); - виртуален метод показващ стойностите на атрибутите за съответния клас.
 • Други реферати:
  Възможности на реинженеринга за извършване на коренна промяна в застраховането.
  Гражданска отговорност на превозвача.
  Доклад за дейността на ДЗИ
  Държавно регулиране и надзор на застрахователния пазар в някои страни от Европейския съюз
  Европейска директива 2 за платежоспособност на застрахователите.


  Изтегли реферата  Европейска директива 2 за платежоспособност на застрахователите. - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия