Курсова работа по обектно ориентирано програмиране

2.6.Клас Geography
 • Тип на класа: няма

Наследяване от: Social

 • Базов за: няма

 • Приятелски на: няма

 • Има приятелски: няма

 • Описание на основните характерни особености на класа:

  Членове данни:

  char * Region; - Регион.

  Конструктор:

  Geography (void); - инициализира атрибутите на обекта със стойности по подразбиране.

 • Geography (char *, int, char *); - инициализира атрибутите на класа със предадените в скобите променливи.

 • Geography (const Geography &); - Копиращ конструктор.

 • Деструктор:

  ~Geography (void) { delete Region;} – освобождава динамичната памет от заделеното за char * Region пространство.

  Методи:

  virtual char * getClassName(void) const; – виртуален метод връщащ името на класа.

 • virtual void Show(void); - виртуален метод показващ стойностите на атрибутите за съответния клас.


 • 2.7.Клас History

  • Тип на класа: няма

  Наследяване от: Social

 • Базов за: няма

 • Приятелски на: няма

 • Има приятелски: няма

 • Описание на основните характерни особености на класа:

  Членове данни:

  char * Period; - Период.

  Конструктор:

  History(void); - инициализира атрибутите на обекта със стойности по подразбиране.

 • History (char *, int, char *); - инициализира атрибутите на класа със предадените в скобите променливи.

 • History (const History &); - Копиращ конструктор.

 • Деструктор:

  ~ History (void) { delete Period;} – освобождава динамичната памет от заделеното за char * Period пространство.

  Методи:

  virtual char * getClassName(void) const; – виртуален метод връщащ името на класа.

 • virtual void Show(void); - виртуален метод показващ стойностите на атрибутите за съответния клас.

 • 2.8.Клас Mechanics

  • Тип на класа: няма

  Наследяване от: Physics


 • Други реферати:
  Приходи на фирмата
  Проблем при финансирането на малките и средни предприятия
  Продукти с фиксиран доход-облигации с вградени опции
  Произход и същност на финансите.
  Процеси на финансиране на предприятието


  Изтегли реферата  Процеси на финансиране на предприятието - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия