Курсова работа по ОТП-правни норми


Курсова Работа по Обща Теория на Правотона тема


"ПРАВНИ НОРМИ"
Съдържание:


I. Общи характеристики на правните норми.


ІІ. Действие на гражданскоправните норми.


1. Предели на действие на гражданскоправните норми по време.

А) Влизане в сила на гражданския закон.

Б) Отмяна и спиране на действието на гражданския закон.

В) Обратно действие и действие спрямо отминали факти и правоотношения.


2. Действие на гражданския закон по място.


3. Действие на гражданския закон спрямо лицата.


III. Предели на действие на наказателноправните норми.


1. Действие на наказателноправните норми по време.

А) Влизане в сила на наказателноправните норми.

Б) Отмяна и прекратяване на действието на наказателноправните норми.

В) Действие на наказателноправните норми във времето.


2. Обратно действие на наказателноправните норми.


3. Действие на наказателноправните норми при обявяване на непротивоконституционност.


4. Действие на наказателноправните норми по място.

А) Териториален принцип.

Б) Личен (национален) принцип.

В) Реален принцип.

Г) Универсален принцип.


IV. Използвана литература.Други реферати:
Времената в английската граматика
Минало просто време (The Past Simple Tense)
Минало време в английския език (таблица)
Лични местоимения и глаголът Съм в английския език
Gerund and Infinitive


Изтегли рефератаGerund and Infinitive - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия