Лекции по Аудио и Видеотехника

Общи сведения за звукотехническите системи.


1. Звукова част, аудио-визуални системи:

Интерфейс за

комуникация

Процесор за

обработка

Съхранение на

Звукова информация

Устройство за

въвеждане

Устройство за извеждане

Звуков сигнал

P(x,y,z,t)

Изх. Звуков сигнал

P'(x',y',z',t')

База данни


Преносна

система

Студио стая за прослушване

P(x,y,z,t) P(x',y',z',t')F = Fs = 48 kHz  (44,1 kHz) - честота на дискретизация

М - капацитет на хард диска - МВ;

D - коефициент на компресия /D = 1/;

C - chanel - брой на звуковите канали

B - разрешаваща способност, напр. 16 bits.
ОБОБЩЕНА СХЕМА


Други реферати:
Тест-Книжовна норма
Примерен тест по БЕЛ за кандидат-гимназисти
Матура по Български език и литература
Тест по Български език и литература
Тест по български език


Изтегли рефератаТест по български език - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия