Лекции по банково дело

БАНКОВО ДЕЛОТЕМА 1 и 2

ВЪВЕДЕНИЕ В БАНКОВОТО ДЕЛО


1. Пари – всеобщ еквивалент, който измерва стойността на стоката или услугата, отразява определени социално-икономически отношения и са важен елемент в пазарното стопанство.

Парите могат да бъдат класифицирани по много критерии. Един от най-важните е техническото им съдържание:

 • безналични пари (пари по сметка);

 • налични пари (кеш);

 • електронни пари.

Функции на парите – средство за измерване/изразяване на стойността:

 • посредник при размяната;

 • средство за плащане;

 • средство за натрупване.

2. Инфлация – обезценяване покупателната сила на парите. В зависимост от темпа на покачване на цените:

- умерена инфлация – до 10%;

- галопираща от 20 до 200 %;

- хиперинфлация над 1000%.

 1. Лихва

а) Характеристика – абсолютна сума, която кредиторът получава от своя джник за дадения в заем капитал. При лихвата е много важно да се знае и точно определи източникът й. Източници на лихвата могат да бъдат:

> при гражданите:

- трудови доходи;

- наеми;

- ренти;

- хонорари;

> при фирмите:

- печалбата на фирмата


б) основни теории за лихвата:

- въздържателна теория за лихвата;

- класическа теория за лихвата;

- производителна теория за лихвите;

- лихвена теория за времевото предпочитание

в) видове лихви:

> според характера на сделката:

- заемна (кредитна) лихва;

- депозитна (влогова) лихва.

> според това дали лихвата се прибавя към главницата или сумата на влога:

 • - проста- Тя се изчислява само върху заетите парични средства. При олихвяването лихвата НЕ се прибавя към основната сума, за да носи и тя лихва през следващите периоди.

A(t) = Сума след t години

 • A0= главница (заетата сума)

 • r = лихва

 • t = времето в години


 • Други реферати:
  Хидроцефалия
  Протичане на раждането. Фази на раждането при едри преживни животни
  Същност, предимства и значение на изкуственото осеменяване в репродукцията на дребните преживни животни
  Организация и менинджмънт на изкуственото осеменяване на малки кравеферми и кравекомплекси
  Колоидно стабилизиране на пивото


  Изтегли реферата  Колоидно стабилизиране на пивото - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия