Лекции по финанси

Пари и финанси-теоретични основи парите и финансите не са тъждествен.Тъй като парите обслужват реализацията стоките и услугите на доходите,а финансите разпределят и преразпределят доходите.Парите са възникнали вън и независимо от държавата,защото в древноcта както знаем са се разменяли стока срещу стока,но това не е било достатъчно на хората да задоволяват своите нужди и така са се появили монетите изсечени от благородни метали мед и др.,а по късно злато и сребро.През 15 век са възникнали първите книжни пари.Парите са спонтанен и неосъзнат продукт за размяна.Те са много тясно свързани с пазара и пазарното стопанство и благодарение на тях стоките стават съизмерими. В основата на понятията финанси стои държавата и нейните административни и икономически функции в стопанството.Държавата определя договорните отношения на хората и фирмите които искат да се занимават със стопанска дейност .В държавният сектор се създават и така наречените публични блага за задоволяване на определени колективни потребности.Държавният сектор заема голям дял от икономиката на всяка страна затова се приема ,че съвременната икономика е смесена т.е. 1/3 от икономическата дейност се извършва от държавния сектор.
Има няколко различия м/у парите и финансите:
-причините които пораждат тяхното възникване
-функциите,които изпълняват
-ролята им във стопанството при реализиране на икономическата политика
-измерване и съхраняване на богатството-натрупване на богатство и тяхното съхранение.


Други реферати:
Конфликти и стратегии на поведение при провеждане на социалнопсихологически тренинг на студенти
Атомни електроцентрали. Принцип на действие
АТЦ
Аудио - визуални информационни технологии
Безкабелни телефонни апарати


Изтегли рефератаБезкабелни телефонни апарати - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия