Лекции по методи на транслация

КОНСПЕКТ 1. Теоритични основи-семантика на езици за програмиране(ЕП). 1. Основни понятия

 2. Виртуална изчислителна машина(ВИМ)

 3. Език

 4. Мета-Език на Бекус-Наур

 5. Транслация(методи и схеми)

 6. Свързване и време на свързване

 7. Базова ВИМ

 8. Базов ЕП()

 9. Данни във входния език за програмиране

 10. Операции във входния език за програмиране

 11. Управление на последователността от действия(УПД)

 12. Управление на данните

 13. Управление на паметта

 14. Операционна среда 1. Техники на реализация на транслатори 1. Сентактични елементи на език за програмиране

 2. Синтактичен анализ на програма(разпознаване)

 3. Етапи на транслация

 4. Лексикален анализ

 5. Синтактичен анализ

 6. Семантичен анализ

 7. Интерпреация на програма

 8. Генерация на код


Други реферати:
Бюджетно счетоводство-същност и характеристика на публичния сектор
Лекции по счетоводство
Държавен бюджет
Философията на науката и еволюцията на теорията на счветоводството
Функции на социалната политика


Изтегли рефератаФункции на социалната политика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия