Лекции по ММ

ТЕЗИСИ ЗА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО МАШИННА МЕХАНИКА част втора магистърска степен

Динамика на механични системи (МС) с една СС – учебник по ТММ, П. Генова, стр. 233 до 261

 1. Еластични и фрикционни характеристики на елементите на МС;

 2. Силови характеристики на машините;

 3. Динамични модели;

 4. Диференциални уравнения на динамиката:

 • въз основа на принципа за съхранение на енергията;

 • уравненияна Лагранж от II род;

 1. Някои аналитични решения на ДУ;

 2. Стационарни и преходни режими – устойчивост на стационарния режим.

Динамика на МС с повече СС – учебник по ТММ, П. Генова, стр. 261 до 269

 1. Динамика на МС с две СС;

 2. Динамика на МС с три СС;

 3. Решения на линейните ДУ.

Уравновесяване с балансиращи маси – учебник по ТММ, П. Генова, стр.281 до 293

 1. Уравновесяване на шарнирен четиризвенник;

 2. Уравновесяване на коляно-мотовилков механизъм;

 3. Авто-уравновесяване на четиризвенни механизми.

Трептения на МС с произволен брой СС – Механические колебания, Ден Гартог, стр.171 до 187

 1. Свободни незатихващи трептения;

 2. Принудени трептения без затихване;

 3. Свободни и принудени трептения със затихване.


Други реферати:
Борсата като акционерно дружество, фондови и стокови борси, финансов пазар
Недействителност на административните актове
Обичаят и законът като източници на правото
История на българската държава и право
Местни избори-избор на кмет и общински съветници


Изтегли рефератаМестни избори-избор на кмет и общински съветници - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия