Лекции по управление на операциите


Лекции по управление на операциите 05.02.2009  1. Функцията операции –занимава се с производството на стоки и услуги.То позволява на организацията да постигнат своите цели чрез ефективно набавяне и използване на ресурсите.Всяка организация независимо коя сфера оперира има функцията операции.


1.Опр.на У.О.-дефинира се като вземане на решение от функцията на операциите във системите за производство на стоки ,услуги.

-операционен ръководител е този които взема решение и отговаря за производството и предлагането.Решенията които взема са свързани със системите на трансформация в системата на организацията.У.О е дисциплина за изучаване на вземане на решение в функцията операции.У.О. има 4 елемента-функция,система,решение и професия.


2.История на У.О.-приноси

3.Възраждане на интереса към У.О.

-от конкуренцията в областта на производителността


4.Тенденции при У.О.-изменения на производителността

-нарастване на сектора на услугите

-световната конкуренция

-технологични промени


5.Операциите като система за производство


Управление на операциите

6.Операциите като управленска функция

-методологически области –организационно поведение,икономически теории,теория на управлението,теория на системите,количествени методи

-функционални области—управленски информационни услуги,счетоводство,финанси,

операции,маркетинг.7.У.О. като съвкупност от решения-У.О се занимава със вземане на решения за системата на трансформации и поради това се нуждае от рамка която да определя и катигоризира


Други реферати:
Английската и френската революция
Моята позиция за произхода на човека
Археология на района
Моята позиция по проблема за произхода на човека
Балканите в европейската система на международни отношения (1878-1913)


Изтегли рефератаБалканите в европейската система на международни отношения (1878-1913) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия