Лекция по основи на правото

Основи на правото

Конституционнно право – основните идеи върху които се изгражда една държава.

Държава – територия и хаселение са основните термини. Територията е част от земната кора която се намира между държавните граници. В тази територия влизат и земните недра, както и всички водоеми. Граничните водоеми се делят по течението, ако е река или по средата ако е безоточен водоем. Към територията на държава с морска граница принадлежи и 12 морски мили навътре. На територията на държавата се прилага конституцията и прилежащото и право. Законодателството на тази държава се прилага и в съответните посолства и консулства на страната. Това право на екстериториалност се прилага и на борда на самолет или плавателен съд независимо в чия територия се намира.

Населението – Законодателството се прилага към българските граждани. Има специален закон за чужденците.


Един чужденец не може да притежава земя, а само сградата сърху нея. Чужденеца има право на строеж, право на собственост върху сградата.

Собственика на земята плаща данъка върху земята, а собственика на сградата плаща съответно данъка сърху нея.


Гражданиете  имат република

Поданиците  имат монархия


  • Взаимоотношения между гражданите.

Държавата регулира тези отношения. Органите, които упражняват този контрол се наричат държавни институции. Те условно се разделят на три групи.

  • законодателна

  • изпълнителна

  • съдебна

Органите на тези три власти зависят от формата на държавно устроиство. Възможни са три форми на такова :

  1. Унитарна република ( единна ) – на територията на съответната държава всички са подчинени на централната власт.

  2. Федеративна форма на държавно устроиство (САЩ) – Обединение от няколко държави (мин. 2 ), които се поставят под частично общо


Други реферати:
Вмъкване на обекти в текстов документ
Компютри
Компютърната мишка
Цифрови компаратори
ТВ тунери за компютри


Изтегли рефератаТВ тунери за компютри - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия