Либерализъм

Либерализъм


Понятие

Либерализмът е начин на мислене относно човечеството и политиката,който е вдъхновил няколко политически движения в Европа и в страни,повлияни от европейската култура през последните четири века.Той се появява под различни форми и периоди и на различни места в зависимост от обстоятелствата или противниците,срещу които се изправя. Терминът “либерализъм” идва от латинската дума liberalis- свободен. В периода на шотландското просвещение от ХVІІІв. широко се използва думата “либерален” като производна на “либералност”- човечност, великодушие и широчина на възгледа. Това понятие се използва за първи път през 1812 г. когато е прието от испанската партия на либералите.Либерализмът в нерелигиозните периоди се различава либерализма в религиозни времена.В католическите страни той се различава от протестантския.Той бива вътрешно разделен и затова няма строго определение.

Либерализма се определя като единна традиция в която присъства модерно по своята същност схващане за човека и обществото. Основните елементи на това схващане са: - Индивидуализъм (утвърждаване на моралния авторитет на индивида пред социалната общност). - Егалитаризъм (всички хора имат еднакъв морален статус, различията нямат отношение към правния или политически ред). - Универсализъм (утвърждаване на моралното единство на човешкия род, второстепенно се явява значението на конкретните исторически общности и културни формирования). - Мелиоризъм (вяра във възможностите за коригиране и усъвършенстване на обществените институции и установения политически ред).


Възникване

В историческото развитие на либерализма условно могат да се обособят три периода: аристократичен либерализъм (втората половина на ХVІІІв.), социален либерализъм (ХVХ до началото на ХХв.) и неолиберализъм (от края на 60-те години и началото на 70-те години на ХХв.). Началото на либералните идеи се свързва с имената на Томас Хобс, Бенедикт Спиноза и Джон Лок. Индивидуализмът и егалитаризмът са двете характеристики в политическата философия на Хобс и Спиноза, които ги причисляват към групата на либерализма, но трябва да се отбележи, че и двамата отхвърлят мелиористките идеи типични за либерализма.


Основни ценности

Индивидът се поставя над държавата не само във времето, но и в морални абсолюти. Възможностите за намесата на държавата в делата и живота на индивидите са строго ограничени. Според Адам Смит, намесата на държавата в икономиката и ограничаването на частната инициатива пречат на икономическия и културния прогрес на обществото.Бентам излага основите на


Други реферати:
Житейският избор на Ботевия лирически герой от стихотворението На прощаване
Заточеници-Иван Вазов-анализ на творбата
Левски, Отечество любезно, При рилския манастир
Караджата на Вазов
Маминото детенце, Любен Каравелов


Изтегли рефератаМаминото детенце, Любен Каравелов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия