Литература на българското възраждане

Литература на Българското възраждане


 1. Начало на Възраждането - приемаме, че условно Възраждането в България започва през 1762г. с написването на “История славянобългарска” от Паисий Хилендарски. Това е важен период от българската гражданска и културна история и представлява преход от средновековно към буржоазно общество. Този преход се осъществява постепенно, но бързо през 18 и 19в. и се приема, че Възраждането завършва през 1878г. с Руско – Турската освободителна война. Въвеждането на местна дума (възраждане) говори за някои специфични особености на Българското възраждане. Двете най – важни особености са закъснялото му развитие (4 века след иаталианското) и едновременното протичане на Ренесанс и Просвещение.


 1. Причини за закъснялото развитие:

 • Петвековното османско робство и липсата на аристокрация и интелигенция спират духовното развитие на нацията;

 • Преместването на основните европейски търговски пътища от Средиземно море към Атлантическия океан, което поставя България в периферията на търговската дейност;

 • Скептичното отношение на всички източноправославни народи към явленията, свързани с католицизма;


 1. Фактори и условия за възникването:

  • Промените в турската държава през 18в.;

  • Развитието на градовете и свързаният с тях градски бит и култура, както и връзките с другите европейски народи;

  • Ролята на христянската религия и манастирите;


 1. Специфични особености на Българското възраждане:

Появява се ное тип личност, жадна да опознае света. Обръщайки поглед назад, тя възприема античността по различен начин в сравнение със западноевропейците. За българина на античността е еталон, а славното ни историческо минало от първата и втората българска държава. За това се твърди, че в България теоцентризмът не се заменя от антропоцентризъм, а от етноцентризъм.

Един от най- важните резултати от тези обновителни процеси е формирането на българска нация, което е свързано с борбата за църковна независимост. След 1870г. акцентът пада върху борбата за политическа независимост иза това спомага бурното развитие на историята, публицистиката, литературата и интересът към фолклора.


 1. Средища на Възраждането – първоначално са извън България: Света Гора (п-в Атон), Цариград, Русия (Одеса) и Румъния


 1. Периодизация:

 • Ранно Възраждане – от началото на 18в. до 20’те години на 19в. Характеризира се с разцвет на Дамаскинската книжнина. Литературният живот се осъществява в манастирите на Света Гора, Стара планина, Рилския манастир и тези около София. Водещите


Други реферати:
Развитие на медицинското образование в България-ретроспекция и переспективи
Социална медицина-лекции
Социална медицина, здравно законодателство и информатика
Управление на здравни грижи
Съдебната медицина


Изтегли рефератаСъдебната медицина - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия