Лизинг и франчайзинг в туризма

В силно равиващата се в днешно време икономика, все повече си проправя път една специфична форма на търговско сътрудничетво наричано франчайзинг. Франчайзинговата система е вид договор , който се състои в предоставянето от определена фирма на нейната търговска марка, технология и схема на работа на друга фирма.


Тази система е комбинация при която се съчетава взаимната изгода между големи фирми ,които имат стабилна позиция на пазара и фирми които са или малки или стартиращи в бизнеса.

Франчизьора е фирмата, която предостава своя опит и търговска марка, а франчизанта е фирмата, която изполва този утвърден вече опит като същевременно влага началния капитал за бизнеса.

Международната асоциация по Франчайзинг го определя като”продължително сътрудничество, при което франчизьорът предоставя лицензна привилегия за извършване на бизнес, плюс помощ при организацията, обучението, стимулирането на продажбите и управлението срещу възнаграждение от срана на франчизанта”.


Възникването на франчайзинга датира още от средновековието, но като обособен икономически метод се използва от края на XIX век. Прилага се най- напред в САЩ, като след Втората световна война се развива също в Канада, Запана Европа, Япония, Австралия. Към 60-те години на XX век на наблюдава значителен подем в развитието на франчайзинга, който върви упроредно с развитието на ресторантите, хотелите, туристичеките агенции.


Франчайзинговите операции като всяка една форма на икономическо сътрудничество имат както своите предимства, така и недостатъци. Сред основните преимущества за франчизанта са; ползването на опита на вече утвърдени фирми, запазването на юридическа независимист, използва известността на франчизьора както и неговата финансова помощ, подпомагане избора на доставчици и снабдяване. Преимуществата за франчизьора са: бързо иефикасно средство за експанзия както на вътршния така и на международния пазар, инвестиране на значитално по- малко


Други реферати:
Държавен орган-администрация
Териториално и административно устройство
Основи на публичната администрация
Същност и характеристики на публичния сектор
Публична администрация


Изтегли рефератаПублична администрация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия