Лизингови сделки

1. Лизингови сделки

Лизингът е съвременна форма на кредитиране, която предлага повече предимства в сравнение с банковия заем. Лизингът е най – прекия път да се придобие необходимата стока или оборудване, без да се влагат наведнъж крупни парични средства.

Лизингът е договорно споразумение, при което едната страна, наричана лизингодател, собственик на даден актив, предоставя правото за ползването на този актив на втора страна, наричана лизингополучател, при определен срок и при конкретна схема на разплащане. След изтичане на срока по договора лизингополучателят става собственик на лизингования актив.

Лизингът предлага следните предимства:

   Предимството да се получи стоката, без да е нужно да се влагат много средства наведнъж.

   Желаната техника се получава срещу ниска начална инвестиция.

   Лизингът позволява гъвкавост по отношение схемите на разплащане.

   Възможност за планиране на разходите.

   Освобождаване на оперативен капитал, за да се вложат свободните средства в развитие на основната дейност.

   Възможност да се закупи по-качествена техника.

   Лизингът предоставя и предимства, свързани с данъчната политика.

Таблица 1 разглежда основните моменти и видове лизинг.

Други реферати:
Управление на рисковете
Функции на една реална променлива-основни понятия
Урок по С++
Управление на паметта в Windows
Създаване на потребителски класове


Изтегли рефератаСъздаване на потребителски класове - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия