Лизингови сделки

счетоводното законодателство. В чл. 31,ал. 1 и 2 се указва, че когато под формата на договор за експлоатационен лизинг се прикрива договор за финансов лизинг, сключеният договор се смята за договор за финансов лизинг. И обратно - когато под формата на договор за финансов лизинг се прикрива договор за експлоатационен лизинг, сключеният договор се смята за договор за експлоатационен лизинг. От това следва, че договорът за лизинг трябва да се тества преди да се отчете счетоводно.


4. Предимства и недостатъци на лизинговата сделка


Най – общо предимствата на лизинговата сделка се заключват във факта, че цената на сделката се изплаща анюитетно. С това лизингополучателя се освобождава от принудата да инвестира големи еднократни суми в материални активи. С оглед на сравнително скъпия кредит у нас, този факт се отчита като отлично условие за бизнес в международен мащаб. Лизингът е подходящ също за малки и средни предприятия или за такива, които сега стратират своя бизнес.

Недостатъците на лизинга се изразяват в следните елементи от неговата специфика:

  • в договора може да присъства клауза за закупуване, тогава лизингополучателя става собственик на имуществото в края на периода. Това обаче, може да се окаже капан за него – ако стоката е амортизирана или е морално остаряла и обезценена. Тогава излиза, че лизингополучателя е плащал само за наем на определения актив.

  • Втората негативна черта е, че сборът на лизинговите вноски задължително надхвърля цената на лизингования обект;

  • Третата отрицателна черта при международния лизинг за българските фирми е, че цената обикновено се определя от лизингодателя в чужда валута и винаги съществува опасност от обезценка на лева спрямо тази валута.


Други реферати:
Значение, състояние и тенденции в развитието на животновъдството в света и у нас
Информационни технологии в кооперациите
Общи сведения за напояване
Екстериор, интериор и конституция на домашните животни
Икономика и селско стопанство


Изтегли рефератаИкономика и селско стопанство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия