Лизингови сделки

PC LEASING LTD е международна лизингова къща, която се занимава с посредничество между доставчици и клиенти, които имат нужда от високо качествена компютърна нехника, но не могат да си позволят крупна инвестиция към определен момент. В случая става въпрос за българска фирма, която желае да закупи компютри на лизинг от Германия, за да се гарантира високото им качество.

PC LEASING LTD е създадена в края на 2001г. Лизинговата компания е с ясна концепция, висок потенциал и стабилни ресурси. Дейността й е фокусирана върху финансиране на проекти в сферата на информационните технологии.

 

ЗапитванеОфертаЛизингова офертаПроучванеСтановищеПодписване на договорЗастраховкаГаранцииДоставкаПриемо - предавателен протоколЗаплащане от лизинговата компанияПридобиване на собственост1. Клиентът извършва ЗАПИТВАНЕ към доставчик от структурата на PC Leasing LTD или техни дилъри, или към друга, предпочитана от него фирма от компютърния бранш;

2. Оторизираните служители на доставчика изготвят ОФЕРТА, в която се отразяват следните параметри: вид на техниката, спецификация на техниката; количество, единична цена; срок и условия на доставка,; гаранционна поддръжка, обща стойност с ДДС;

3. Въз основа на офертата от доставчика, PC Leasing LTD изготвя и предлага на клиента ЛИЗИНГОВА ОФЕРТА;

4. След одобрение на лизинговата оферта от клиента, той предоставя изискваните документи и заплаща такса за ПРОУЧВАНЕ И ФИНАНСОВО ПРАВЕН АНАЛИЗ;

5. Експертите на PC Leasing LTD проучват и анализират сделката на база на предоставените им от клиента документи и в рамките на пет работни дни излизат със СТАНОВИЩЕ ПО СДЕЛКАТА;

6. При одобрение на сделката, клиентът получава ПОКАНА за подписване на договор със съответните приложения към него;

7. Клиентът се запознава с документите и двете страни ПОДПИСВАТ ДОГОВОРА;

8. Прави се ЗАСТРАХОВКА на лизинговото оборудване при посочен от на PC Leasing LTD застраховател;

9. на PC Leasing LTD уведомява доставчика за сключената сделка и ГАРАНТИРА ПЛАЩАНЕТО на техниката;

10. Доставчикът извършва ДОСТАВКАТА на техниката, предмет на лизинговия договор, до клиента;

11. Клиентът подписва ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, с което удостоверява комплектността на техниката, съгласно лизинговия договор;

12. PC Leasing LTD заплаща на доставчика ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ НА ТЕХНИКАТА;

13. При редовно и коректно погасяване на лизинговите вноски, с плащането на последната, клиентът става СОБСТВЕНИК НА ТЕХНИКАТА.
Други реферати:
Закономерности при използване на подкрепленията в обучението и възпитанието
Защитни механизми на Аз-а
Защитните механизми на егото
Идентичност и криза на идентичността
Идентичност и личност


Изтегли рефератаИдентичност и личност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия