ЛП-изследване на токоизправители


СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА

ДЖОН АТАНАСОВ”
Специалност: Промишлена електроника

Клас: *

Срок: първи

Преподавател: инж.Мария Стоева

Оценка:

Дата:УПРАЖНЕНИЕ №: 2

Тема: Изследване на токоизправители

  1. Използвана апаратура

Наименование

Технически данни

4

Захранващ блок

0÷30V

4

Измервателни уреди:
- Амперметър
- Волтметър
- Омметър


до -3000
mА
до -1000 и ~750V
до 20М Ω

4

Осцилоскоп

до 25МHz 100ms/s


Други реферати:
Маркетингов анализ на фирма
Цели на маркетинга
Ситуационен анализ на голям търговски обект
Първоначално запознаване с теорията на маркетинга. Изясняване на ключовите думи и терминологическия апарат
Структура на маркетингово проучване


Изтегли рефератаСтруктура на маркетингово проучване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия