Магматизъм и магмени скали

Магматизъм и магмени скали
Магматизъм е съвкупност от вкички физикохимични процес свързани с движението и кристализирането на магмата.
МагмаМагмата представлява разтопена или полуразтопена скала,намираща се под повърхността на земята.Магмата се образува,когато скалите дълбоко в земните недра се топят под въздействие на високите температури и пристискат земята отвътре.Тъй като магмата е по-лека от ограждащата я скала,тя се опитва да излезе отгоре.Като се движи нагоре,магмата се сблъсква с по-студена скала и започва да се охлажда.В случай че температурата на магмата падне достатъчно ниско,тя кристализира под земята,за да оформи скала.Скала,която се оформила по такъв начин,се нарича интрузивна или плутонична(вулканична,огнена скала),която магмата е формирала като я е внедрила между другите скали.Ако кората,през която преминава магмата,е достатъчно плитка,топла или натрушена и ако магмата е достатъчно топла и течна,изригва на повърхността на земята,вероятно формирайки вулкани.Магмата,която изригва,се нарича ,,лава”.
Магмите са течности,които съдържат множество разтопени материали и разтопени газове.Тъй като магмите се формират дълбоко под земята,геолозите не могат точно да наблюдават и измерват техния първоначален състав.Тази тръдност е довела до спор относно същинския химичен състав на магмите.Геолозите не могат просто да предположат,че той е същият като състава на скалите в изследвания район.Една от причините за това е,че скалата-източник може да се топи само отчасти,освобождавайки само минерали с най-ниска точка на топене.Поради тази причина съставът на магма,получена при стопяване на 1% от скала,е различен от състава на магма,получена при стопяване на 20% скала.Експериментите показват,че температурата и налягането на определено място в земята и количесвото вода,намиращо се на това


Други реферати:
Крадецът на Праскови
Комуникацията и културата
Новата цивилизация
Ние и Другите-българската самоидентификация в дискурса Изток-Запад
Фройд и Холивуд


Изтегли рефератаФройд и Холивуд - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия