Магнитно поле

Магнитно поле


Много отдавна хората са установили, че съществуват тела които могат да привличат парчета желязо, които се привличат или отблъскват помежду си. Нарекли са ги магнити. Всички сме виждали постоянни магнити и сме запознати с част от свойствата им. Знаем, че това са диполи - притежават два полюса - северен и южен полюс.

Разноименните полюси се привличат. Интересно е това, че като разрежем един магнит на две части няма да получим един северен и един южен полюс, а два магнита - два нови дипола. Засега изглежда невъзможно да се получат магнитни монополи - т.е. магнити с по един полюс. В техниката често се използват електромагнити. Малък електромагнит може да направим както е показано на фигурата долу:

След прекъсване на тока през намотката железният пирон запазва магнитните си свойства.


Източник. Магнитите създават около себе си магнитно поле. Още през 1820 година Кристиан Оерщед (Cristian Oersted) забелязва, че около проводник, по които тече електричен ток също има магнитно поле. Това може да се покаже и с постановка като на долната фигура.Постановката се свързва към източник на напрежение (обикновено 12 V) и през проводника протича електричен ток. Магнитната стрелка се слага върху поставката. Когато я преместваме на различни места около проводника може да видим и направлението на действащата върху нея магнитна сила.

Намотка, по която тече ток представлява електромагнит. Често за получаване на на хомогенно магнитно поле се използват т.нар. Намотки на Хелмхолц

Движещи се електрични заряди създават магнитно поле!


Онагледяване. Магнитното поле също се онагледява със силови линии. Направлението им става видимо когато използваме железни стружки. При поставяне в магнитно поле те се превръщат в малки магнитчета и се насочват по силовите линии.

Интересен опит може да се направи ако в буркан с глицерин поставим късчета магнит и железни стружки.

Характеристики. Ако поставим близо един до друг два проводника, по които тече ток ще установим, че те се привличат или отблъскват, в зависимост от посоката на токовете в тях. Токът обаче представлява движение на електрични заряди. Да разгледаме какво е поведението на един заряд в магнитно поле. Ще установим, че:


на него му действа магнитна сила само, ако той се движи

силата зависи от посоката на скоростта (тя е нула, ако зарядът се движи успоредно на силовите линии и има най-голяма стойност, когато посоката на скоростта му е перпендикулярна на силовите линии. Да означим максималната стойност на силата с Fmax)

силата зависи от знака и големината на заряда и от точката, в която той се намираАко разгледаме която и да било точка от магнитното поле, ще установим че отношението:B = Fmax/qv,


където F e силата, q зарядът и v - скоростта му е постояннно за тази точка и не зависи от q и v. Величината B се нарича магнитна индукция. Единицата за измерване на магнитната


Други реферати:
Смесващо изтласкване на нефт с въглероден диоксид
Геополитически метаморфози на японската дипломация
Археологически музей-Варна
Избор на стил
Архитектурният облик на столичния център–спомени и предизвикателства


Изтегли рефератаАрхитектурният облик на столичния център–спомени и предизвикателства - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия