Макроикономическо равновесие

23.02.2008г. Доц. Цветан Колев


МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ


(съвкупно търсене, съвкупно предлагане, макроикономическо равновесие, съвкупни разходи и разходно равновесие)

 • макроикономическо равновесие на националното стопанство предполага равнество на тъесено и предлагано количество реален брутен вътрешен продукт на националният пазар при дадено развтитие на цените, лихвен процент и заетост.

 • елементите на съвкупното търсене ( агрегатно търсене) са потреблението на домакинствата (C) , правителствените покупки (G) , инвестициите на предприемачите (I) и нетният експорт (Nx)

 • съвкупното предлагане на предприемачите е реалният БВП , който те предлагат под формата на стоки и услуги.


Графика на съвкупно предлагане

 • P – цената на продукта

 • GDP – съвкупното търсене

 • AD1 и AD2 – изместването на графиката на съвкупното предлагане


Основни фактори които въздействат върху съвкупното търсене

 • лихвен процент – колкото е по-голям толкова, по-непривлекателно е търсенето на кредити и обратното при нисък лихвен процент високо търсене на кредити

 • очаквана инфлация – тук се задава въпроса дали спестяването е оправдано, тоест дали парите вложени сега няма да бъдат изядени от инфлацията или да бъдат вложени сега във прекомерно изкупуване на суровини и материали

 • количеството на парите в обръщение – темповете на движение на парите в обръщение са равни на темповете на движение на цените

 • потребителските кредити за домакинствата

 • правителствени покупки – нарастването им води и до нарастване на съвкупното търсене

 • данъци върху доходите – полосък данък + данък върху дивидентите

 • социални плащания

 • валутен курс – това е важен фактор и се определя от изгодата между валутният курс на Еврото срещу долара


Други реферати:
Бягство от свободата - Ерих Фром
Ведическо знание
Архитектура
Скулптура в Гърция
Архитектура на Първото българско царство


Изтегли реферата



Архитектура на Първото българско царство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия