Макроикономика

Тема 1

Предмет и метод на икономическата теория


1. Възникване на Иконом. Теория – предмет, структура и функции

2. Позитивен, нормативен и положителен икономикс

3. Основни категории на икономическия анализ: потребности, блага и ресурси

4. Основния икономически проблем

5. Граница на производствените възможности, построяване и използване

6. Закон за нарастващите алтернативни разходи


  • 18в. Възниква системата: стоково-паричните отношения стават господстващи в обществото ;

  • ИТ преминава през няколко основни школи:


  1. МЕРКАНТИЛИСТИ - “Богатството – това са парите” – нациите трябва да изнасят блага и да трупат пари и да не купуват стоки.

  2. ФИЗИОКРАТИ – Критикуват меркантилистите; Според тях източник на богатство е само земята. Всички класи освен земеделците са търтеи на обществото.


Франсоа Кене – лекар по образ. ; дете на богати росители

  • класицизъм – 18в. – господства философията на класицизма до кр. на 19в.

ИТ възниква като политическа икономия; за баща се смята Уилям Пети; баща на теорията на пазарното стопанство - Алан Смит

1776г. – “Богатството на народите”

Давид Рикардо, Жан Бетисе, Карл Маркс

Земята е майка, но труда е баща на богатсвото”

Икономическият прогрес е непреъснат прогрес.

# монополите – кр. на 19в.

1929 – 1933г. – Великата депресия – Голямата Световна Криза

1939г – “Обща теория на ... “

Основи на кенсианството:

  • 80-те год на 20в. – кенс. теория става неработеща теория и е заменена от монетарзима ( Фридмон – носител на нобелова награда за икономика)


  • некласическа теория – не отричат създадения механизъм; не отричат и намесата на държавата в икономиката (намесата трябва да е чрез парични...)


Теория на пазарното стопанство


ИТ е наука, която учи хората как сограничени ресурси най-пълно да задоволяват безграничните си потребности.

Общата ИТ на пазарното стопанство изпълнява няколко основни функции:


Други реферати:
Христо Смирненски и революцията
Тайнството на сътворяването
Септември-трагизъм и величие
Рeчев жест и метафоричност
Попол Вух (древните истории на Киче)


Изтегли рефератаПопол Вух (древните истории на Киче) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия