Малките братя и големият син на Бога

,
Ти единствен не виждаш бога, гръдта ти превзел,
Нито всевластния знак, пред който всички се кланят -
Просто и тихо ти крачиш през покорения свят.

Фридрих Шилер из „Геният”МАЛКИТЕ БРАТЯ И ГОЛЕМИЯТ СИН НА БОГА

Всеки текст е една вселена от знаци, значения, смисли, взаимовръзки и тайнствени кодове ..Но когато вселената се нарича Мишле,а светият олтар е простотата и извайваният образ е този на геният...Това вече не е просто интерпретация, а едно рисковано занимание, чийто стъпки могат да бъдат и плахи, и несигурни.Mислите ми се връщат към редовете на Мишле,със страх да не би да изпусна, верния смисъл...И за да стимулирам своята смелост си спомням казаното от Пол Валери, -няма такова нещо като верен смисъл.Казано другояче единственият правилен прочит е погрешен.. и всичко е въпрос на интерпретация, дори геният.

Латинците наричали Гениюс, онази частица от господа, на която e поверен всеки човек в момента на своето раждане. От етимологична гледна точка дори има близост между значенията на „гении” и „пораждам”. Това става очевидно с факта, че именно латинците приемат леглото за „гениален предмет” genialis lectu.защото там се осъществявал акта на раждането и акта на зачеване. Така и денят на раждането бил посветен на Гениюс. Ето защо и до днес празнуваме рожденните си дни с подаръци и веселби, което е традиция останала от римско време. Римските семейства устройвали жертвени тържества в името на джениюс за рожденните дни. Джениюс не е само персонификация на мъжката сексуална енергия.Разбира се,всяка жена имала своята Юнона –римската богиня на майченството-. А терминът ингениюм означава съвкупността от нравствени и физически качества заложени в дадения човек с раждането му .

В книгата „Народът” на Жюл Мишле авторът извайва по един поразително изчерпателен и проникновен начин образа на гения. Той прави анализ на този необикновен човек,който обича да общува с обикновенните и прости хора, с децата. Геният е с божествена доброта,той носи природата в себе си не просто като идея,а като начин на съществуване, от нея черпи сили и инвенции за творчество.В неговата висша душа, мъдростта и инстинкта са толкова добре хармонизирани, че би могло да го наречем своеобразна матрица за всяко социално произведение.Асоциалното изкуство е с голямо


Други реферати:
Независимостта на България
Английска буржоазна революция
Психодиагностика
Психодинамично направление в личностната теория
В Музея на историята-Египет


Изтегли рефератаВ Музея на историята-Египет - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия