Маркетингова политика на McDonalds в България

Каква стратегия за излизане и настаняване на международните пазари прилага McDonald's и констатирате ли някаква разлика в поведението на американската фирма в България?


McDonald's е световния лидер в областта на бързото хранене, притежаващ 29 250 ресторанта в 121 страни. Компанията безспорно е ориентирана към глобален маркетинг и е установила стандартизирана глобална стратегия за всички чужди пазари- произвежда продукт с високо качество на сравнително ниски цени и постига икономии от мащаба при производството. Условията за подобна стратегия са налице:

  • Значими като величини пазарни сегменти- да обслужваш 45 милиона клиенти всеки ден е красноречив факт за това.

  • Възможности за стандартизация на продукта- където и да е по света, всеки ресторант от веригата на фирмата предлага еднотипно меню, еднаква технология на обслужване, бургерите навсякъде имат един и същ вкус, грамаж и т.н.


Думите на генералния изпълнителен директор на McDonald's Джак М. Грийнберг също говорят за това: “Ние сме съсредоточени върху подобряване резултатите на нашата бизнес дейност като откриваме непрекъснато нови ресторанти по целия свят. Цел: усъвършенстване организацията и технологията на производствените операции, ефективен маркетинг и разнообразяване на менюто1.”

McDonald's се появява навсякъде по света като едно цяло; тя продава един продукт- хамбургери, напитки, салати, сладолед- по един и същи начин навсякъде. Това, според G.Albaum and Col2 е типична характеристика за глобална корпорация, респ. за прилагана глобална маркетингова стратегия от нея.

При планирането на бизнес дейността на корпоративно равнище, изхождайки от матрицата “продукт/пазар” на I.Ansoff3 е видно, че


Други реферати:
Теория и практика на кооперациите
Теория на Смит за доходите
Трудовата теория за стойността и цените
Теория за рационалните очаквания
Пищов по икономически теории


Изтегли рефератаПищов по икономически теории - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия