Маркетингова политика на McDonalds в България

McDonald's осъществява стратегия “пазарно проникване”, което означава настъпление на чужд пазар с вече съществуващи продукти, т.е. компанията продава това, което е продавала и преди, като целта е разширяване на пазарния дял. За фирмата това е целесъобразно и логично, защото:
  • Производството и се характеризира с кратки срокове на възвращаемост (нормата на възвръщаемост на инвестициите не е така голяма като например при тежкото индустриално производство)

  • Действа в условията на монополистична конкурентна пазарна структура, отличаваща се с висока степен на субституция на предлаганите продукти (хамбургерите и напитките са от този тип)

  • Голям брой доставчици- например само в САЩ компанията има 40 големи дистрибуционни центъра, стратегически локализирани така, че суровината най- ефективно да достига до 12 000 ресторанта в страната4.

  • Утвърдено много добро качество на продукта.


Друго оръжие на McDonald's за завладяване на пазара е продуктово диференцирания маркетинг. На потребителите се предлага богата гама от асортимент и ценови възможности, помагайки им сами да намират отговор на разнообразните си потребности. Подобен подход е основан на обективно съществуващите различия в предпочитанията на клиентите по отношение параметрите на продукта и прогресивната смяна в тези предпочитания5. Възможността за модификация на продуктите е силно маркетинг средство, гарантиращо богата палитра на предлагането и увеличаващо конкурентноспособността.

В този смисъл като друга маркетингова стратегия на McDonald's за излизане и настаняване на международните пазари може да се разглежда сегментирането на потребителската маса въз основа на продуктова специализация. Фирмата се съсредоточава върху тясно специализиран продукт, задоволяващ един род потребности, но на няколко сегмента.


Други реферати:
Теми по психология и етика на агробизнеса
Съзнателна психична дейност
Съдебно-психологическа експертиза
Социална психология
Стрес-същност, фактори, последствие


Изтегли рефератаСтрес-същност, фактори, последствие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия