Материалознание и технология на металите
Катедра МТМ


Курсова работа

по

Материалознание

и

Технология на металите


Изготвил: Александра Тодорова

Преподавател: Николай Кемилев

Факултет: Стопански факултет
Специалност:Индустриален мениджмънт

Фак.№161209001

Група:66
Подпис:


Проверил: Николай Кемилев

Подпис:

Дата:13.05.2010г.


Въпроси


(1)2.2.1 Кои механични характеристики се определят при статично изпитване на опън?


Други реферати:
Болести на липидната обмяна
Вирусни хепатити А-В-С-D
Вътреочно налягане
Кръв. Кръвна плазма
АВО хеполитична болест на новороденото


Изтегли рефератаАВО хеполитична болест на новороденото - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия