Междуличностно общуване

Научен тип есе

Тема: Обединете следните ключови думи в личното ви разбиране за междуличностно общуване: заедност, част-от-другия, Азът-като-чужд, скъп-на-мен-друг, съ-участие, съвместно-с-другите-битие, равно-поставен-на-мен-друг, не-вещно-отношение-към-другия

Дисциплина: Комуникативни и поведенчески стратегии

Общуването е специфична форма на взаимодействие на човека с другите хора като членове на обществото. В него се реализират социалните отношения на хората. В общуването се открояват три взаимосвързани страни: комуникативната страна на общуването представлява обмен на информация, интерактивната страна е организацията на взаимодействието - например трябва да се съгласуват действията, да се разпределят функциите или да се повлияе на настроението, поведението или убежденията на събеседника, перцептивната страна на общуването е процесът на възприемане на партньорите в общуването и търсене на тази основа на взаимно разбиране. "Много е трудно да общуваме един с друг, дори когато се познаваме добре с някого. Аз може да използвам думи, които имат за вас доста различно значение от онова, което те имат за мен. Може да има разбирателство между вас и мене, само когато се срещнем на едно и също ниво, по едно и също време. Това става, само когато между хората, между съпруг и съпруга, между приятели съществува истинска обич. Тогава е възможно истинско общуване. Моментално разбирателство се постига, когато се срещнем на едно и също ниво, по едно и също време"
Джиду Кришнамурти.

Отношенията между участниците в междуличностното общуване представляват цялостна система от преживявания, нагласи, очаквания и оценки, които се формират по време на осъществения контакт. Едни от най-необходимите условия за реализирането на такова общуване е да има заедност – на мислите, на чувствата, на емоциите и да има съ-участие, защото едно общуване се изгражда най-малко от двама човека. Те осъществяват контакт помежду си и започват да си взаимодействат. Това е и причината следващото условие да изисква да се усети Азът-като-чужд, за да се формира една обща посока на развитие в комуникацията, което от своя страна е предпоставка другата страна да се почувства като част-от-другия. В процеса на междуличностно общуване човек обособява своята индивидуалност и неповторимост, удовлетворява своите


Други реферати:
Пристанала от Христо Ботев
Какви чувства вълнуват баба Илийца на брега на Искъра
Псалом на поета–Пенчо Славейков
Как Вазов разкрива силата и красотата на родното слово в Българският език
Какъв е смисълът в заглавието Една българка


Изтегли рефератаКакъв е смисълът в заглавието Една българка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия