Международни отношения

Тема № 8 Световната търговска организация. Възникване, основни функции и развитие.

Опитите за създаване на Международна търговска организация започват след 2 св.в., като първоначалната идея е тя да бъде специализирана организация на ООН. Над 50 държави участват в преговорите за създаването й, но много по късно се отказват и не я ратифицират /САЩ/, и така се стига до изоставянето на тази идея. Същевременно е прието Общото споразумение относно митата и търговията, действа и неофициалната формална организация ГАТТ. Така се стига до Маракешкото споразумение, с която е създадено СТО на 1 Януари 1995 год. СТО заменя Общото споразумение, но ГАТТ действа като договор относно търговията в рамките на СТО.

СТО е единствената глобална организация, която се занимава с правилата на търговията, с цел подпомагане на производителите, износителите и вносителите.

Учредителния договор за СТО /Маракешкото споразумение/ се допълва от мнвогостранни търговски споразумения касаещи – митата и търговията, търговията с услуги, правата върху интелектуалната собственост. Важно е да се отблележи, че всички по-важни решения се вземат от членовете на СТО с консенсус или с 2/3 мнозинство, което я отличава. Седалището на СТО е в Женева. Основните функциите на СТО са:

 • Да улесни прилагането и действието на Маракешкото споразумение;

 • Да осигури възможност за преговори между държавите членки относно търговските отношония;

 • Да администрира процедурите за уреждане на споровете;

 • Да следи за спазване на механизма на търговската политика;

 • Да си сътрудничи с МВФ и Межд.банка и други организации;

В СТО членуват 148 държави. Основното изискване за присъединяване е самостоятелност във външно търговските отношения. Организационната структура вкл:

 • Министерска конференция - е върховният орган на СТО. Състои се от представители на всички държави членки. Заседава поне веднъж на 2 год.

 • Общия съвет – се състои от представители на всички членки. Заседава и изпълнява функциите на МК през останалото време. Той е и Орган за уреждане на спорове; Орган за преглед на търговската политика. Към ОС се създават и Съвет по търговия със стоки; търговия с услуги и търговия с правата върху инетелектуалната собственост.

 • Генерален директор – назначава се от Министерската конференция, която определя неговите правомощия, задължения, служебно положение и мандат.


Тема № 15 Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Възникване и развитие. Основни сфери на дейност. Членство и статути. Институцианална система.

Предпоставки за свикването на общия форум на Изтока и Запада са: преразглеждането на политика на СССР и САЩ; усилията които полага ООН за разоръжаването; зараждането на движението за сигурност и сътрудничество в Европа. Идеята за свикване на съвещанието /1966 г./ е на източния блок, като запада приема, но с условия да участват САЩ и Канада; да се реши проблема със западния Берлин, които е окупиран от руснаците и да се поддържа военен паритет.

Така се стига до решението за свикване на първото съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа. Решава се, че сътрудничество ще се провежда в политическата, икономическата и културната област /нар.трите кошници/. Първото СССЕ се провежда от 1973 - 1975 г. в Хелзинки, Финландия като протича на няколко етапа: първи - обсъждат се проблемите и начините за решаването им; втори - започват преговорите за разоръжаване, протичащи при сериозни противоречия между САЩ и Западна Европа и между Изтока и Запада и трети етап когато се приема заключителния акт на съвещанието. В този акт са прокламирани следните десет принципа:

 • Суверенно равенство

 • Не употреба на сила или заплаха със сила

 • Неприкосновеност на границите

 • Териториална цялост на държавите

 • Мирно уреждане на споровете

 • Ненамеса във вътрешните работи

 • Зачитане на правата на човека и свободите на гражданите

 • Право на народите да се разпореждат със своята съдба


Други реферати:
Социални помощи предоставяни от Дирекция Социално подпомагане. Целеви помощи
Въведение в статистиката
Лекции статистика
Пищови статистика
Статистика пищови


Изтегли рефератаСтатистика пищови - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия