Международни спорове (Конфликти)


1. Обединителните процеси в Европа след Втората Световна война – ЗЕС, ЕОИС, Съветът на Европа и ОССЕ.


Опустошителните последици след ВСВ извеждат на преден план необходимостта от радикална реорганизация на следвоенна Европа. Започват засилени интеграционни процеси, които намират израз в създаването на редица международни организации. Те могат да се разделят най-общо на две групи: по пледмет на дейност (политически, военни и икономически)и по обем на компетентност (общи и специализирани).

Организация с обща компетентност е Съветът на Европа. Тя се учредява в резултат от възникналите след ВСВ в Западна Европа движения за политически обединения. На състоялия се през 1948 г. Европейски конгрес в Хага е приет документ, наречен “Послание към европейците”, в който се призовава към създаване на европейско събрание, което до формира общественото мнение, както и създаването на съд, гарантиращ спазването на Европейската харта за правата на човека (политическо и икономическо обединение на европейските държави при частични ограничения на националния суверенитет). На 5 май 1949 в Лондон 10 държави подписват Статут на Съвета на Европа. Организацията разполага с широко очертана компетентност (обща) в икономическата, социалната, културната, научната, правната област, но не и по въпросите на отбраната. Приоритетни цели на организацията са разработване проблематиката, свързана с основните права на човека и институционализиране на сътрудничеството. Органи и институции: ПАСЕ, Комитет на министрите, Секретариат, Конгрес на местните и регионални власти. Според Статута на СЕ всяка европейска държава, която е в състояние и желае да се съобразява с основните принципи на организацията, може да стане неин член. Държавата-член трябва да стане страна по Европейската конвенция за правата на човека.

Първият военен съюз след ВСВ е създаден между Франция и Великобритания съгласно сключеният през 1947г. в Дюнкерк пакт за съюз и взаимопомощ срещу германската заплаха. През февруари 1948 г. се подписва Договор за политическо, икономическо, културно и военно сътрудничество – т.нар. Брюкселски пакт между Франция, Великобритания, Белгия, Холандия и Люксембург. Той поставя основите на Западния съюз. Предвижда задължения за консултации с партньорите. Ако някой от тях е в опасност, всички останали са длъжни да му окажат помощ. Той не предвижда собствен военен контингент.

Договорът за създаването на Европейста отбранителна общност (ЕОО), подписан на 27 май 1952 г. от шестте държави-членки на Общността, е отхвърлен от френския парламент през август 1954 г. Необходимостта от превъоръжаване на ФРГ довежда до преразглеждане на споразумението от Брюксел от 17 март 1948 г. и до подписването на договора за създаване на Западноевропейския съюз (ЗЕС) в Париж на 23 октомври 1954 г. –първа военна организация в Западна Европа. Държавите-учредителки са Франция, Великобритания, Белгия, Холандия и Люксембург, Италия. По-късно се присъединяват Португалия и Испания, а редица държави имат статут на асоцииран член. В организационната структура-Парламентарна асамблея и Комитет на министрите, които се обслужват от Секретариат.

Организация със специализирана компетентност в политическата област – ОССЕ.

Хелзинският процес. Идеята за разглеждане на проблема за европейската сигурност се съдържа в декларация от 1966г. на Съвещанието на Политическия консултативен комитет на ОВД. Едва през 1972г. на сесия на НАТО в Бон е дадено съгласие за започване на многостранни преговори с оглед подготовката на такова съвещание. През юли 1973 г. в Хелзинки започва първият етап на СССЕ. Този форум полага началото на Хелзинският процес. Целта на комисията е да изработи проектотекст, който да влезе в окончателния текст. Вторият етап на Съвещанието се провежда от септември 1973 г. до юли 1975г. в


Други реферати:
Конституционно право
Закон за трудовата поземлена собственост
Императив, понятие, заповеди и забрани
Защита на правата на детето в Република Македония
Закон за хигиената и безопасността на труда


Изтегли рефератаЗакон за хигиената и безопасността на труда - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия