Международният наказателен съд-принос на модерната правна мисъл в стремежа за запазване на световния мир и съпровождащите го ценности


Международният наказателен съд – принос на модерната правна мисъл в стремежа за запазване на световния мир и съпровождащите го ценности”

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Юридически факултет

Специалност “Право”Курсова работа

по международно публично право

на тема:


Международният наказателен съд – принос на модерната правна мисъл в стремежа за запазване на световния мир и съпровождащите го ценности”


Въведение


Философски поглед към глобалните предизвикателства


Световният прогрес води човечеството към постоянно развитие и благоприятства новаторския подход, включително и в правните постижения. Успоредно на тези явления обаче пред света са поставени сериозни изпитания, тъй като е необходимо да се преодолеят консерватизма и преследването на цели, несъответстващи на общото благо в световен план. Очертава се едно ясно предизвикателство, в центъра на което стои човешката личност, а гарантирането на нейната неприкосновеност и свобода са от първостепенна важност. Ханс Келзен пише, че такива ценности, гарантирани от правото, не могат да съществуват без наличието на съответни съдебни органи, които да ги бранят и да се борят за техния триумф, като настрана се оставят всички субективни политически и други предпочитания или предразсъдъци. За тази цел трябва да се предотврати възможността правото да


Други реферати:
Произход и функции на парите
Сфера на приложение на ФА
Свободни Икономически Зони (СИЗ) като буфер на финансовата криза
Търговски и ипотечен кредит
Централна банка


Изтегли рефератаЦентрална банка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия