Международноправен режим на Черно море

съединението му с друго море /океан/ принадлежат на една държава; водите на морските пристанища, рейдовете; морските заливи.

Съгласно чл.5 от Закона за морските пространства на РБ във вътрешните й морски води се включват: водите м/у бреговата линия и изходните линии от които се измерва ширината на териториалното море; водите на пристанищата ограничени откъм морето и линията, съединяваща най-отдалечените точки в морето на котвените места и др. съоръжения; водите на Варненския и Бургаския залив; водите м/у бреговата линия и правите изходни линии съединяващи нос Калиакра с нос Тузлата, нос Тузлата с нос Емине и Маслен нос с нос Рохи. Като част от територията на съответната крайбрежна държава върху вътрешните морски води се разпространява нейния суверинитет. Само крайбрежната държава има право да определя режима в своите води.

Правният режим се определя от държавата в съответствие с нейните интереси. По правило риболов, научноизследователска  и стопанска дейност са забранени за други държави без разрешение. Изключение се прави при стихийно бедствие. Суверенно право на всяка държава е да обяви пристанищата си за открити или закрити за чуждестранни кораби, в законодателството се определя ред за влизане и излизане от пристанища, ред за пребиваване и ползване. Държавите сключват договори за търговия и мореплаване, в които се определя правният режим за влизане и пребиваване на корабите в пристанищата. При обслужване на чуждестранни кораби държавата прилага или принципа на националния режим, или режима на най-голямо благоприятстване. Морските търговски кораби по време на пребиваване са длъжни да спазват законодателството на крайбрежната държава. Чуждестранните военни кораби имат имунитет. За влизането на чуждестранни търговски кораби в търговски пристанища не се изисква специално разрешение. При военните кораби е установен разрешителен и уведомителен режим. Значителна роля и съдействие за осъществяване на международното корабоплаване изпълняват консулствата при уреждането на възникнали конфликти.


5 Правен режим на териториално море.

Териториалното море (или териториалните води) е морски пояс с ширина до 12 морски мили, разположен отвъд сухоземната територия и вътрешните морски води, върху които се разпростира суверенитетът на крайбрежната държава. Крайбрежната държава има право сама да определи ширината му от 3 до 12 морски мили, измервани от изходните линии.

Измерването на ширината може да се извършва:

  1. от линията на най-големия отлив;

  2. от преките изходни линии, съединяващи в морето точки на крайбрежието, следващи общата посока на брега;

  3. от външните граници на вътрешните морски води;

Държавите, чиито брегове са срещулежащи или прилежащи, разграничават териториалните си морета с договор, но ако не са сключили такъв договор, нито една от двете държави няма право да разпростира териториалното си море отвъд средната линия.

Външната граница на териториално море е линията, всяка точка на която се намира от най-близката точка на изходната линия на разстояние, което е равно на широчината на териториално море. Международното право разглежда териториално море като съставна част от държавната територия. В/у този пояс крайбрежната държава разпространява своя пълен суверенитет. Този суверенитет се разпростира отвъд сухоземната територия и вътрешните води на държавата и за архипелажните държави и архипелажните им води, в/у прилежащата морска ивица, наречена териториално море. Този суверенитет се разпростира върху въздушното пространство над териториалното море, както в/у морското дъно и неговите недра.

Право на мирно преминаване през териториалното море ползват корабите на всички държави – както крайбрежни, така и без излаз на море. Според Конвенцията на ООН по морско право от 1982г. терминът “преминаване” означава плаване през териториалното море с цел: а) да се пресече това море, без да се влиза във вътрешните води или да се спира на котва на рейд, или акостира в пристанищно съоръжение извън вътрешни води; или б) да се влезе или излезе от


Други реферати:
Летен производствен стаж
Летен стаж
Културен туризъм
Лов на сърна
Курсова работа за проведен летен стаж


Изтегли рефератаКурсова работа за проведен летен стаж - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия