Мениджмънт на човешките ресурси

реактивно, то винаги търси какви нужди трябва да се задоволяват, след таво ги задоволява, а не чака първо да се каже какво трябва да се прави или да се занимава с проблемите едва тогава, когато те вече са възникнали.


* За да се постигне производителност чрез хората, те трябва да бъдат третирани като възрастни и към тях да се отнасят с уважение.
Други реферати:
Протагор (ок. 490 пр. Хр.—ок. 420 сл. Хр.)
Посткомунистически употреби на паметта
Проблемът за човека в екзистенциалната философия на Карл Ясперс и Сьорен Киркегор
Философската школа Джайна
Тома Аквински


Изтегли рефератаТома Аквински - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия