Мешерето - структура и социална функция
МешеретоЕдна от най-основните и важни характеристики на циганската общност,където може би най-ясно проличава етническата специфика,е наличието на собствено вътрешногрупово самоуправление и неговата форма.Потестарните органи при отделните цигански групи представляват характерен и ефективен механизъм на етносоциална организация,свързващ днешните цигани с тяхната древноиндийска природа и са едно от най-убедителните и впечатляващи доказателства за техния произход.Подобна форма на социална организация не може да бъде срещната при други етнически общности в Европа.

Потестарните органи на циганите изпълняват наред с преките си функции и роляра на отграничител,разграничаващ отделните субструктури на циганската етническа общност,тъй като наличието или липсата на такива органи,както и тяхната форма и функции,определят в немалка степен вида и характера на самата циганска група.

В България мешерето е активно функциониращопри различните групи от общността на т.нар. "кардараши"-ловари,лаяши и нямцуря със съответните субгрупови и регионални подразделения,както и при "тракийските"калайджии.В мешерето влизат най-авторитетните хора от групата,и тъй като знанията и авторитетът се натрупват с годините,те са същевременно и най-възрастните членове на общността.Те задължително са мъже,не се избират,длъжността им не е наследствена,а се завоюва чрез проявена мъдрост,разсъдливост,умереност,безпристрастност и добро познаване на традиционните правила и норми на собствената група.Не е определен стриктно техния брой,който в зависимост от сложността на случая може да бъде по голям или по малък,задължително обаче трябва да е нечетен.При възникнал проблем в групата,засегнатата страна се обръща към "мъдрите хора" с молба за разрешаването му.Всяка субгупа от общността на "кардарашите" има свое мешере,като само при особенно сложни казуси се викат уважаваните хора от възможно най-далечната субгрупа или регион,тъй като те са отстрани,решават по справедливо.С други думи,ако например спорът е между двама златари,мешерето може да е от "лаяши" или ако спорът е между нямцор и ловари,мешерето може да е от златари-съдиите трябва да са нероднини,за да се осигури безпристрастноста им.При по сложни казуси мешерето първоначално бива уведомено за случая от двете засегнати страни,след което има определено време за разследване.В този период се извършва разпит на свидетелите,събиране на материални доказателства.Самото разследване мойе да продължи и по време на заседанието на мешерето с допълнителни разпити на свидетелите,като при липса на яснота,при отсъствие на материални доказателства и при противоречие на събраната информация се стига до посленото най-сигурно средство за установяване на истината-полагане на клетва пред мешерето.Съществената част от заклеването е кулминационно изреждане на колкото може по-страшни наказания,които приживе ще сполетят лъжесвидетеля или семейството му.Стриктно се вярва,всичко изречено по време на обредното саклеване ще се сбъдне в най-кратки срокове.Но към него се прибягва само в краен случай.

Мешерето решава само въпроси,свързани само с вътрешния живот на членовете на групата.То няма право да се намесва,ако спорът е между циганин и нециганин,между цигани от разли4ни групи,между член на групата


Други реферати:
История на ОУ Васил Левски гр. Разград
Финансовата система през Византийско владичество
Математика
КОМБИНИРАН ДОКУМЕНТ В WORD 2003 (2007)
Анализ на динамиката и структурата на пасивите на баланса


Изтегли рефератаАнализ на динамиката и структурата на пасивите на баланса - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия